Hoạt động của kho bạc địa phương trong tháng 5

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đồng Tháp, tháng 5/2014 (tính từ ngày 15/4 đến 12/5) KBNN Đồng Tháp thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt 307/3.975 tỷ đồng, lũy kế 1.193 tỷ đồng, đạt 30% dự toán năm; Công tác kiểm soát chi đạt 607 tỷ đồng; lũy kế 3.699 tỷ đồng; tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong tháng 5/2014, kiểm soát thường xuyên qua hệ thống KBNN Đồng Tháp là 685 tỷ đồng; lũy kế 2.260 tỷ đồng; từ chối thanh toán số tiền 666,7 triệu đồng do thiếu hồ sơ thanh toán, thiếu dự toán, sai hình thức chứng từ. Tổng thu tiền mặt là 155.879 triệu đồng và tổng chi tiền mặt là 156.425 triệu đồng. Bên cạnh đó, KBNN Đồng Tháp đã trả lại tiền thừa của khách hàng 14 món với số tiền 6,9 triệu đồng; món cao nhất là 10 triệu đồng.

** KBNN Hậu Giang: Tăng cường công tác kiểm soát thu, chi NSNN

Trong tháng 5/2014, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hậu Giang đã tổ chức thực hiện kiểm soát công tác thu, chi theo quy định, hướng dẫn hiện hành, kiêm quyết từ chối những khoản chi không đúng quy định. Theo đó, tổng thu NSNN trên địa bàn lũy kế tình từ đầu năm ước 2.900 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa ước đạt 400 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch; thu xổ số kiến thiết 150 tỷ đồng, đạt 45,5% dự toán; thu chuyển giao từ ngân sách trung ương 1.400 tỷ đồng; vay NSNN 90 tỷ đồng; thu chuyển nguồn NSĐP 847 tỷ đồng…Trong tháng, hệ thống KBNN Hậu Giang thực hiện kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 320 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm là 1.300 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương là 1.050 tỷ đồng, đạt 45% dự toán.

** KBNN Đồng Nai: Tích cực triển khai các giải pháp trong tổ chức thu NSNN

KBNN Đồng Nai cho biết, tổng thu NSNN trong tháng 5/2014 là 3.779 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 13/5/2014 là 17.528 tỷ đồng; trong đó, thực thu cân đối là 12.221 tỷ đồng, đạt 34,8% dự toán năm. Tổng chi NSNN trong kỳ là 1.697 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến nay là 10.107 tỷ đồng; trong đó, chi NS địa phương là 8.757 tỷ đồng, thực chi là 5.159 tỷ đồng, đạt 40,42% dự toán năm. Tổng số tiền chi thường xuyên NSNN trong kỳ là 779 tỷ đồng. Qua kiểm soát chi NSNN, KBNN Đồng Nai đã phát hiện 109 khoản chi chưa đảm bảo hồ sơ quy định, đề nghị đơn vị bổ sung thủ tục cần thiết, hoàn chỉnh lại hồ sơ; từ chối thanh toán 178 triệu đồng do chi không đúng chế độ quy định. Công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB: kế hoạch năm 2014 giao 3.335 tỷ đồng, đã cấp đến ngày 30/4/2014 là 1.181 tỷ đồng, đạt 35,43% KH. Trong đó, ngân sách trung ương cấp 28 tỷ đồng, đạt 17,31% kế hoạch (KH); ngân sách tỉnh cấp 625 tỷ đồng, đạt 35,9% KH; ngân sách huyện, xã cấp 529 tỷ đồng, đạt 36,87% KH. Qua kiểm soát thanh toán, đã phát hiện 38 khoản chi chưa đảm bảo hồ sơ quy định đề nghị đơn vị bổ sung thủ tục cần thiết, hoàn chỉnh lại hồ sơ; từ chối thanh toán 1.953 triệu đồng do chi không đúng chế độ quy định.

** KBNN Ninh Thuận: Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN

Theo báo cáo tháng 4/2014 (từ 16/3 đến 15/4) của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận, tổng thu NSNN là 138,7 tỷ đồng; lũy kế thu NSNN từ đầu năm là 487,8 tỷ đồng, bằng 32,5% dự toán UBND tỉnh giao 1.500 tỷ đồng. Trong đó, thu NSNN trong cân đối là 427,5 tỷ đồng, bằng 30,5% dự toán UBND tỉnh giao 1.400 tỷ đồng; thu hải quan là 6,8 tỷ đồng, bằng 2,2% dự toán UBND tỉnh giao 300 tỷ đồng. Về chi NSNN trong tháng 4/201 ước đạt 540,2 tỷ đồng; lũy kế chi NSNN từ đầu năm là 2.026,2 tỷ đồng. Trong đó, NSTW là 1.057,7 tỷ đồng, chiếm 52,2%; chi NSĐP là 968,4 tỷ đồng, chiếm 47,8%. Công tác chi NSNN kịp thời đã đáp ứng nhu cầu các đơn vị, chú trọng kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiếp khách, hội nghị, công vụ phí, chi mua sắm, sửa chữa… Qua công tác kiểm soát chi trong tháng phát hiện 18 đơn vị chưa chấp hành đúng quy định, với 85 món chi chưa đủ thủ tục theo quy định yêu cầu bổ sung trước khi thanh toán; số tiền từ chối trong tháng là 46.730.000 đồng/01 món.

(Phương An - tổng hợp từ MOF)