Huy động 2.280 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 18/3/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 10 năm (2.500 tỷ) và 15 năm (2.500 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.530 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,39-7,80%/năm. Kết quả, huy động được 200 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,39%/năm, cao hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/3/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.560 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,20-8,50%/năm. Kết quả, huy động được 2.080 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,30%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/3/2015).

Sau 9 phiên đấu thầu từ đầu năm 2015, KBNN đã huy động thành công 54.903,52 tỷ đồng TPCP.

(P.An)