Huy động 3.910 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 06/11/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 3 năm (2.000 tỷ đồng), 5 năm (2.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 20 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.770 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,51-5,50%/năm. Kết quả, huy động được 1.460 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 4,60%/năm, thấp hơn 0,82%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/08/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.370 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,04-6,50%/năm. Kết quả, huy động được 1.650 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,10%/năm, cao hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/10/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.600 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,35-7,00%/năm. Kết quả, huy động được 800 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,40%/năm, cao hơn 0,06%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/10/2014).

Như vậy, kể từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 187.800,4725 tỷ đồng TPCP.

(PV)