Huy động 430 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 27/11/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.370 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,40-7,80%/năm. Kết quả, huy động được 20 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,40%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/11/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 560 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,35-8,20%/năm. Kết quả, huy động được 410 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,70%/năm, cao hơn 0,20%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/11/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, kể từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 190.203,4725 tỷ đồng TPCP.

(PV)