Huy động 473 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 20/11/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 5 năm (1.500 tỷ đồng), 10 năm (1.500 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 23 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.105 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,00-6,80%/năm. Kết quả, huy động được 215 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,30%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/11/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 608 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,05-8,50%/năm. Kết quả, huy động được 258 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,50%/năm, cao hơn 0,25%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/11/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, kể từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 189.773,4725 tỷ đồng TPCP.

(Phúc Thanh)