Huy động 7.467 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

(eFinance Online) - Ngày 13/4/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 3 năm (3.000 tỷ đồng), 5 năm (4.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.650 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,49-5,65%/năm. Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 5,55%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 30/3/2016). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 3 năm huy động thêm được 900 tỷ đồng với 6 thành viên tham gia.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.327 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,39-6,54%/năm. Kết quả, huy động được 2.027 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,40%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 06/4/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 403 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,93-7,00%/năm. Kết quả, huy động được 303 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,94%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/3/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.315 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,64-7,65%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,65%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 06/4/2016). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động thêm được 237 tỷ đồng với 2 thành viên tham gia.

Kể từ đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công 87.130,91 tỷ đồng TPCP.

(PT)