Huy động 90 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do VDB phát hành

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa cho biết, trong phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành ngày 03/09/2013, Sở đã huy động được 90 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, phiên này có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (1.500 tỷ đồng), 3 năm (1.500 tỷ đồng), 5 năm (500 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 730 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu trong khoảng 8,30 - 9,50%/năm. Kết quả, huy động được 50 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 8,30%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/8).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 40 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 9,10%/năm. Đây cũng là khối lượng và lãi suất trúng thầu, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/8).

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, VDB đã huy động được 24.147 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh qua hình thức đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

(PV)