Huy động 9.798 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

(eFinance Online) - Ngày 20/4/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 3 năm (3.000 tỷ đồng), 5 năm (4.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 20 năm (1.000 tỷ đồng).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 7.301 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,49-7,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 5,52%/năm, thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/4/2016). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 3 năm huy động thêm được 900 tỷ đồng với 8 thành viên tham gia.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 7.436 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,39-7,40%/năm. Kết quả, huy động thành công 4.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,40%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/4/2016). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động thêm được 1.200 tỷ đồng với 9 thành viên tham gia.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 691 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,63-7,65%/năm. Kết quả, huy động được 691 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,65%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/4/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 7 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 7,75%/năm. Kết quả, huy động được 7 tỷ đồng trái phiếu 20 năm với lãi suất trúng thầu 7,75%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 30/3/2016).

Kể từ đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công 96.928,91 tỷ đồng TPCP.

(PV)