Huy động thành công 2.115 tỷ đồng TPCP do KBNN phát hành

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa cho biết, trong phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 27/6/2013, Sở đã huy động thành công 2.115 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu là 6.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (2.000 tỷ đồng), 5 năm (1.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Theo đó, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 20 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.960 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,63 - 7,50%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.100 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 6,78%/năm (cao hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,1%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.600 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,00 - 7,80%/năm. Kết quả, huy động thành công 200 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 7,00%/năm (cao hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,05%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 600 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,80 - 8,50%/năm. Do lãi suất đặt thầu cao hơn lãi suất trần nên không có trái phiếu trúng thầu tại kỳ hạn này.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.410 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,80 - 10,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 815 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 8,90%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,1%/năm).

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, KBNN đã huy động được gần 93.789 tỷ đồng TPCP qua hình thức đấu thầu.

(PV)