Huy động thành công 2.850 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do VDB phát hành

Ngày 22/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
 
Theo đó, phiên này có tổng giá trị gọi thầu là 3.500 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 1.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm, 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, 300 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 200 tỷ đồng cho kỳ hạn 10 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.840 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,9 - 8,8%/năm. Kết quả, đã có 1.250 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm trúng thầu, lãi suất trúng thầu 8%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,6%).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.240 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,3 - 9,2%/năm và kết quả đã huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 8,4%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,3%).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm chỉ có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 125 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,8 - 9%/năm. Kết quả, đã có 100 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm được huy đồng, lãi suất trúng thầu 8,8%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,45%).

Riêng trái phiếu kỳ hạn 10 năm không có thành viên nào tham gia dự thầu.

Như vậy, với 2.850 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh huy động được trong phiên đấu thầu hôm nay thì kể từ đầu năm đến nay, VDB đã huy động được 22.822 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu.
 
(KD)