Huy động thành công 3.150 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do KBNN phát hành

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, trong phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 26/9/2013, Sở đã huy động thành công 3.150 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm, mỗi loại gọi thầu 1.000 tỷ đồng.

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có tới 23 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 5.190 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,39 - 8,5%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 7,45%/năm, thấp hơn 0,1%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/9/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.090 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,7 - 8,6%/năm. Kết quả, huy động được 850 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 7,8%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/9/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 300 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 8,5%/năm. Kết quả, huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 8,5%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/9/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.140 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,9 - 10,0%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 8,9%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/8/2013).

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, KBNN đã huy động được 109.193,57 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua hình thức đấu thầu.

(PV)