Huy động thành công 3.370 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do KBNN phát hành

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa cho biết, trong phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 21/10/2015, Sở đã đấu thầu thành công 3.370 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.500 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (3.500 tỷ) và 10 năm (1.000 tỷ).

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 20 thành viên tham gia dự thầu, huy động thành công 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 6,65%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 2 thành viên tham gia huy động được 50 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 7,00%/năm.

Ngoài ra, phiên đấu thầu phát hành thêm trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, có 2 thành viên dự thầu và kết quả huy động được 320 tỷ đồng với lãi suất 6,65%/năm...

(PV)