Huy động thành công 4.116 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Ngày 11/4/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức huy động thành công 4.116 tỷ đồng trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với lãi suất dưới 8,5%/năm.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, phiên này có tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu là 7.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn 2 năm, 3 năm và 5 năm.

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có tới 21 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.268 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,33 - 8,50%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.998 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 7,40%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,84%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.490 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,65 - 9,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 990 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 7,80%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,04%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 3.168 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,30 - 10,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.128 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 8,45%/năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 56.973,57 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu.
 
(KD)