Huy động thành công 4.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa cho biết, trong phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 22/4/2013, Sở đã huy động thành công 4.500 tỷ đồng.
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, phiên này có tổng khối lượng gọi thầu đạt 6.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 2 năm (3.000 tỷ đồng) và 3 năm (3.000 tỷ đồng).

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.200 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,18 - 8,10%/năm. Kết quả, huy động được 1.500 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 7,40%/năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có tới 22 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.790 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,49 - 8,60%/năm. Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 7,68%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,12%/năm).

Như vậy, với 4.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ huy động được trong phiên đấu thầu ngày hôm nay, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 61.473,57 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu.

(KD)