Huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 8/5/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu đầu tiên trong tháng 5 của trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành.
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu là 1.000 tỷ đồng, trong đó có 500 tỷ đồng thời hạn 3 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.110 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,00 - 9,60%/năm. Kết quả, huy động được 500 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 9,00%/năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm chỉ có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 400 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 10,00 - 10,50%/năm. Tuy nhiên, kết quả là không huy động thành công đối với trái phiếu kỳ hạn này.

Như vậy, với 500 tỷ đồng huy động được trong phiên này, từ đầu năm 2013 đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được 2.830 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu.

(PV)