Huy động thành công 5.000 tỷ đồng TPCP do KBNN phát hành

Ngày 21/5/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu 5.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, với trái phiếu kỳ hạn 2 năm, có 22 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.860 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,4 - 7,6%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 6,8%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,33%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.630 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,1 - 8,05%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,23%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,27%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm đã huy động được 1.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 8,23%/năm (giảm 0,22% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, KBNN đã huy động được 78.274 tỷ đồng TPCP qua hình thức đấu thầu.

(KD)