Huy động thành công 8 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do KBNN phát hành

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa cho biết, trong phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 29/7/2014, Sở đã huy động thành công 8 nghìn tỷ đồng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, phiên đấu thầu này có tổng khối lượng gọi thầu là 8.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (1.000 tỷ) 3 năm (2.000 tỷ), 5 năm (3.000 tỷ) và 10 năm (2.000 tỷ).

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.170 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,19 - 5,60%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 5,25%/năm, thấp hơn 0,12%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/07/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.160 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,20 - 6,20%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 5,68%/năm, thấp hơn 0,11%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/7/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.259 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,20 - 8,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,68%/năm, thấp hơn 0,15%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/7/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.805 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,38 - 8,87%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 8,48%/năm, thấp hơn 0,22%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/06/2014).

Như vậy, kể từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 139.654,4725 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu.

(PV)