Huy động thành công 8.400 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 29/1/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu khá lớn 9.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 5 năm (6.000 tỷ), 10 năm (1.000 tỷ) và 15 năm (2.000 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có tới 21 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 11.643 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,00-7,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 6.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,48%/năm, thấp hơn 0,42%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/1/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có tới 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 3.870 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,49-7,80%/năm. Kết quả, huy động được 400 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,50%/năm, cao hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/12/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.856 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,20-8,50%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,60%/năm, thấp hơn 0,20%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18/12/2014).

Sau ba phiên đấu thầu từ đầu năm 2015, KBNN đã huy động thành công 17.400 tỷ đồng TPCP.

(PV)