Huy động vốn qua kho bạc đạt 89.140,9 tỷ đồng

Tính đến hết ngày 25/4/2013, kết quả huy động vốn qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) đạt 89.140,9 tỷ đồng bằng 59,4% kế hoạch huy động vốn năm 2013 (Kế hoạch huy động vốn năm 2013 là 150.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong tháng 4/2013 tình hình huy động vốn tương đối ổn định, lãi suất dự kiến giảm nhẹ đối với các kỳ hạn do thanh khoản của các ngân hàng thương mại tương đối tốt, tuy nhiên khối lượng đặt thầu dự kiến giảm do trong tháng 3, lãi suất các loại kỳ hạn giảm mạnh, tạo tâm lý lên các nhà đầu tư. Tuy nhiên nhu cầu đầu tư vào trái phiếu Chính phủ vẫn khá cao, lãi suất dự kiến sẽ giảm nhẹ.

Công tác tổ chức điều hành ngân sách Nhà nước (NSNN) trong tháng 4/2013 và 4 tháng đầu năm 2013 đã được triển khai tích cực, chủ động. Các nhiệm vụ chi ngân sách vẫn được đảm bảo theo dự toán và tiến độ triển khai của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, hoạt động của bộ máy nhà nước và nhu cầu an sinh xã hội khác.

(Cát Tường)