KBNN đề ra giải pháp kiểm soát chi trong thời gian tới

(eFinance Online) - Trong thời gian qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã triển khai trong toàn hệ thống hàng loạt các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chương trình công tác năm 2018. 
Ảnh minh họa - nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam.Ảnh minh họa - nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam.

Trong đó, nhiệm vụ kiểm soát chi các khoản chi NSNN là nhiệm vụ quan trong để quản lý chặt chẽ quỹ ngân sách nhà nước đảm bảo chi đúng chế độ quy định của pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thành nhiệm vụ theo quy định với các biện pháp cụ thể như sau: Trong tháng 10/2017, KBNN đã triển khai thành công Đề án Thống nhất đầu mối kiểm soát chi trên toàn quốc, tập trung các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư… giao cho một đầu mối (Phòng/bộ phận kiểm soát chi) thực hiện kiểm soát thanh toán thay vì thực hiện kiểm soát chi qua 2 phòng (kiểm soát chi và kế toán nhà nước) như trước đây; qua đó tạo thuận lợi hơn cho đơn vị sử dụng ngân sách, Chủ Đầu tư, Ban QLDA trong giao dịch chi NSNN tại KBNN.

Từ tháng 2/2018, KBNN đã triển khai trên toàn quốc nhằm cung cấp các dịch vụ công trực tuyến qua trang thông tin dịch vụ công của KBNN cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch tại KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, KBNN quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Dịch vụ công góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho đơn vị sử dụng ngân sách, hiện đại hóa công tác kiểm soát chi theo hướng hồ sơ, chứng từ đơn vị ký số gửi KBNN (trừ hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư) đồng thời cung cấp các thông tin về thời gian, quá trình tiếp nhận hồ sơ, bảo đảm minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát, là bước đi đầu tiên tiến tới thực hiện kiểm soát chi điện tử.

Từ năm 2015, KBNN đã phối hợp với ngân hàng Vietcombank và Vietinbank triển khai thí điểm thẻ tín dụng đối với các khoản chi NSNN tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tạo thuận lợi cho đơn vị, đơn giản hóa quy trình, thủ tục mua sắm hàng hóa, dịch vụ và kiểm soát chi qua KBNN; đồng thời, góp phần thực hiện chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ.

Bên cạnh đó, KBNN liên tục rà soát, nghiên cứu để xây dựng và trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, quy trình kiểm soát chi NSNN qua KBNN theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch về hồ sơ, chứng từ và nội dung kiểm soát. Đối với kiểm soát chi đầu tư, thời gian kiểm soát chi đã được rút ngắn từ 07 ngày xuống còn 03 ngày làm việc. Đối với chi thường xuyên, KBNN kiểm soát các khoản chi nhỏ theo bảng kê chứng từ thanh toán; đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện kiểm soát chi theo cơ chế khoán chi. Nghiên cứu chuyển đổi hình thức kiểm soát chi NSNN theo kết quả đầu vào sang hình thức kiểm soát theo kết quả đầu ra, phân loại các khoản chi để xây dựng quy trình kiểm soát chi theo ngưỡng, theo mức độ rủi ro.

Đồng thời, KBNN tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ kiểm soát chi. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong quá trình thực hiện kiểm soát thanh toán chi NSNN. Thực hiện thanh toán ngay cho các dự án đầu tư khi có khối lượng hoàn thành và có đủ điều kiện chi theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các cơ quan ban ngành tại địa phương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình kiểm soát, giải ngân cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp báo cáo trong hệ thống KBNN phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của các cấp.

Với phương châm “ Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, kết quả công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN trong những tháng đầu năm 2018 đã đạt được như sau:

Về chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Lũy kế vốn giải ngân thuộc kế hoạch năm 2018 đến ngày 31/05/2018 qua KBNN ước đạt: 84.188,5 tỷ đồng đạt 22,7% kế hoạch. Qua theo dõi tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2018 cho thấy vốn giải ngân cao hơn về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2017 (số vốn giải ngân đến thời điểm ngày 31/05/2017 là  70.918,4 tỷ đồng, đạt 22,7% kế hoạch vốn năm 2017) là do các bộ, ngành và địa phương đã tập trung quyết liệt hoàn thành công tác phân bổ dự toán đầu năm nguồn vốn đầu tư công năm 2018, đặc biệt là vốn trái phiếu Chính phủ cũng được triển khai phân bổ ngay từ những ngày đầu năm, đồng thời các chủ đầu tư cũng rất khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án chuyển tiếp, công trình trọng điểm. Bên cạnh đó, ngay từ những ngày đầu năm 2018, tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2018, Chính phủ đã chỉ đạo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp cần thiết và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, tạo chuyển biến ngay trong tháng 3 năm 2018”.

Về chi thường xuyên: Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/05/2018, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 297.464 tỷ đồng, đạt 30,5% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua công tác kiểm soát chi, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 4.362 khoản chi (chi đầu tư 812 khoản chi; chi thường xuyên 3.550 khoản chi) do chưa đủ thủ tục thanh toán và chưa đủ điều kiện chi ngân sách với tổng số tiền từ chối thanh toán là 18 tỷ đồng, trong đó: chi đầu tư 12,8 tỷ đồng, chi thường xuyên là 5,2 tỷ đồng.

Mặc dù kết quả giải ngân đã cao hơn cùng kỳ năm trước, tuy nhiên vẫn chưa đạt được kết quả như kế hoạch đạt ra. Trong thời gian tới, với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2018, hệ thống KBNN đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Đối với các đơn vị thuộc KBNN: 

Thứ nhất, Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính để chỉ đạo các KBNN tỉnh, thành phố thực hiện chi NSNN niên độ ngân sách 2018 theo đúng chủ trương, giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 của Chính phủ, Bộ Tài chính kiểm soát thanh toán các khoản chi đúng quy định, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các khoản chi qua KBNN.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách (trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về Thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN).

Thứ ba, Chủ động nắm bắt những vướng mắc phát sinh tại địa phương về cơ chế chính sách, về quy trình kiểm soát chi NSNN để kịp thời báo cáo tham mưu các đơn vị chức năng tháo gỡ khó khăn.

Thứ tư, Quản lý kiểm soát chi NSNN theo hướng hiện đại, áp dụng CNTT, đẩy mạnh tuyên truyền triển khai các dịch vụ công trực tuyến KBNN và hoàn thiện hệ thống dịch vụ công đảm bảo hoạt động thông suốt đáp ứng tối đa yêu cầu của đơn vị sử dụng ngân sách (Nhận và trả kết quả đối với hồ sơ kiểm soát chi; Nhận và trả kết quả đối với hồ sơ đăng ký sử dụng bổ sung tài khoản hoặc thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký; Đăng ký rút tiền mặt.)  

Đối với KBNN tỉnh, thành phố:

Thứ nhất, Phối hợp với cơ quan tài chính đảm bảo đầy đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu thanh toán chi trả theo đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư tại mọi thời điểm; thực hiện kiểm soát thanh toán ngay khi nhận được đầy đủ hồ sơ do đơn vị gửi đến theo quy định, không được để tồn đọng hồ sơ tại KBNN mà không có lý do chính đáng.

Thứ hai, Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và các nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, phấn đấu giải ngân 100% dự toán chi đầu tư phát triển được giao.

Thứ ba, Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi, cần chủ động trao đổi và hướng dẫn để các đơn vị hoàn thiện hồ sơ thục tục thanh toán theo quy định, tránh để đơn vị phải đi lại nhiều lần; thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản chi bằng tiền mặt theo quy định của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính.

Thứ tư, Đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương làm thủ tục thu hồi ứng trước vốn đầu tư theo Quyết định số 2131/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018.

Thứ năm, Định kỳ hàng quý, KBNN các cấp phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tọa đàm với chủ đầu tư để trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn đầu tư nhất là các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp; đồng thời tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền để có biện pháp tháo gỡ kịp thời nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2018.

 Thứ sáu, Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công hàng tháng, quý, năm, đảm bảo số liệu chính xác và được cập nhật kịp thời nhằm phục vụ việc điều hành của các cấp lãnh đạo.

P.An