KBNN phát hiện, thu giữ 1.443 tờ tiền giả các loại

Trong năm 2013, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hiện, thu giữ và xử lý kịp thời, đúng quy định 1.443 tờ tiền giả các loại, trả lại 9.758 món tiền khách hàng nộp thừa với tổng số tiền hơn 10,9 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đánh giá của KBNN, công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hệ thống, KBNN luôn quan tâm chỉ đạo các KBNN tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các quy định, quy trình nghiệp vụ trong việc quản lý tài khoản tiền gửi KBNN tại các ngân hàng, công tác thanh toán, chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống KBNN; kiểm soát chặt chẽ các loại tiền thu, nhận nhằm ngăn chặn tiền giả lọt vào kho quỹ; thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác an toàn kho quỹ để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, khắc phục, sửa chữa kịp thời các sai phạm...

Bên cạnh việc triển khai công tác kiểm tra theo kế hoạch, từ thực tiễn hoạt động và để kịp thời phát hiện các nguy cơ rủi ro mất an toàn trong công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước (NSNN), KBNN và KBNN các cấp đã tập trung tiến hành kiểm tra và thực hiện tự kiểm tra tại tất các các đơn vị đã triển khai TCS và phối hợp thu với ngân hàng. Trên cơ sở kết quả kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, hoàn thiện quy chế, quy trình, chương trình phần mềm để đảm bảo an toàn trong hoạt động nghiệp vụ thu NSNN của KBNN.

(Phương An)