Khánh Hòa đề nghị tiếp tục phân cấp nhiệm vụ quản lý tài khoản đăng nhập TABMIS

(eFinance Online) - Thời gian qua, nhiệm vụ phân cấp về quản lý tài khaorn đăng nhập hệ thống TABMIS đã được Lãnh đạo Sở Tài chính Khánh Hòa quan tâm, chỉ đạo kịp thời và được sự phối hợp, giúp đỡ nhiệt tình của Đội hỗ trợ TABMIS Trung ương trong thời gian thực hiện thí điểm.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành triển khai đăng ký và được cấp tài khoản thực hiện tiếp nhận việc ủyquyền theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Trong quá trình triển khai đã xây dựng và ban hành quy chế phân công nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý tài khoản đăng nhập hệ thống TABMIS cho các phòng nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính và Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Việc ủy quyền phân cấp nhiệm vụ Quản lý tài khoản đăng nhập hệ thống TABMIS đã tạo sự chủ động cho Sở Tài chính khi có nhu cầu phát sinh đề nghị thay đổi, cấp mới, cấp lại mật khẩu đối với người sử dụng tài khoản đăng nhập hệ thống TABMIS.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đòi hỏi cần có người kinh nghiệm, cần có người thống kê và theo dõi mang tính liên tục, lưu trữ hồ sơ mang tính hệ thống để phục vụ cho việc yêu cầu cấp mới phát sinh và cấp lại mật khẩu đối với người đang sử dụng tài khoản đăng nhập hệ thống TABMIS.

Trong khi đó, hệ thống TABMIS chưa có chức năng tra cứu hạn mức tài khoản; chưa có báo cáo phục vụ theo dõi tình hình sử dụng tài khoản của các đơn vị trực thuộc. Đến nay, Bộ Tài chính đã bổ sung hoàn thiện các chức năng nêu trên, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ Quản trị ứng dụng của Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ Quản lý tài khoản đăng nhập TABMIS một cách thành thạo và hiệu quả.

Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục phân cấp và tiến tới áp dụng chính thức nhiệm vụ quản lý tài khoản đăng nhập TABMIS cho Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa thực hiện; đồng thời nghiên cứu kiến nghị với Bộ Nội vụ để tăng biên chế thực hiện nhiệm vụ tin học - thống kê cho địa phương. Bên cạnh đó quan tâm phối hợp hỗ trợ đào tạo hướng dẫn để nâng cao kỹ năng cho người trực tiếp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(T.H)