Kho bạc địa phương tập trung nhanh các khoản thu trên địa bàn

Kho bạc Nhà nước Yên Bái cho biết, trong tháng 4/2014, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu và hệ thống các Ngân hàng thương mại để tập trung nhanh các khoản thu trên địa bàn và thực hiện hạch toán, điều tiết cho các cấp ngân sách đầy đủ, kịp thời, đúng tỷ lệ quy định.

Hoạt động nghiệp vụ kho quỹ tại Kho bạc nhà nước Yên Bái. Ảnh minh họa - nguồn Internet.Hoạt động nghiệp vụ kho quỹ tại Kho bạc nhà nước Yên Bái. Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, tổng thu NSNN trong 4 tháng đầu năm (tính từ 01/1/2014 đến ngày 21/4/2014) là 3.829.674 triệu đồng. Trong đó, số thực thu trên địa bàn là 398.676 triệu đồng, đạt 37,43% kế hoạch giao. Tổng chi NSNN trong 4 tháng đầu năm (tính từ 01/1/2014 đến ngày 21/4/2014) là 4.529.287 triệu đồng, trong đó tổng chi cân đối ngân sách địa phương là 1.572.633 triệu đồng, đạt 30,87% kế hoạch Bộ Tài chính giao, đạt 29,79% kế hoạch tỉnh giao. Chi thường xuyên ngân sách địa phương là 1.242.999 triệu đồng đạt 31,37% kế hoạch Bộ Tài chính giao và đạt 31,12% kế hoạch tỉnh giao. Cấp phát XDCB vốn địa phương là 255.487 triệu đồng, đạt 44,06% kế hoạch. Trong tháng 4, KBNN Yên Bái đã trả lại và hướng dẫn khách hàng hoàn chỉnh thủ tục thanh toán 296 món, số tiền 10.967 triệu đồng do thiếu thủ tục, hồ sơ cần thiết; số món từ chối thanh toán 01 món, số tiền 13 triệu đồng.

** KBNN Quảng Trị: Thu NSNN ước đạt 30,34% dự toán trong tháng 4

Theo báo cáo của KBNN Quảng Trị, tổng thu NSNN qua KBNN trong tháng 4/2014 (tính đến ngày 21/4) là 1.628.645 triệu đồng, đạt 30,34% dự toán năm 2014. Trong đó, thu nội địa là 191.727 triệu đồng, đạt 18,62% dự toán; thu XNK là 177.062 triệu đồng, đạt 30,22% dự toán; thu bổ sung từ NSTW là 1.259.856 triệu đồng, đạt 33,57% dự toán. Tổng chi NSNN kế hoạch năm 2014 qua KBNN trong tháng 4/2014 là 1.773.049 triệu đồng, đạt 28,84% dự toán năm 2014. Trong đó, chi thường xuyên là 1.337.079 tỷ đồng, đạt 30,37% dự toán; chi đầu tư XDCB là 294.677 triệu đồng, đạt 24,53% dự toán; chi CTMT là 27.808 triệu đồng, đạt 22,93% dự toán; trái phiếu Chính phủ là 113.485 triệu đồng, đạt 26,83% dự toán. Thông qua kiểm soát thanh toán NSNN, KBNN Quảng Trị đã từ chối thanh toán đối với đối với những khoản chi không đúng chế độ quy định. Tính đến ngày 21/4 có 675 khoản chi chưa đủ thủ tục, đề nghị bổ sung. Từ chối thanh toán số tiền trên 52 triệu đồng do sai định mức, chế độ quy định.

** KBNN Lâm Đồng: Tăng cường công tác kiểm soát chi

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lâm Đồng, trong tháng 4/2014 (từ 14/3 đến 15/4), ước tổng thu NSNN từ hoạt động kinh tế là 295 tỷ đồng; lũy kế thu là 1.185 tỷ đồng đạt 20% dự toán giao. Trong đó, thu NSTW là 5,9 tỷ; thu NS địa phương là 289,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, KBNN Lâm Đồng cũng tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN, kiểm soát chặt chẽ đối với từng khoản chi nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý quỹ và nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN. Theo đó, ước tổng chi NSNN các cấp trong tháng 4/2014 là 1.095 tỷ đồng; lũy kế chi từ đầu năm là 6.617 tỷ đồng. Trong đó, chi NSTW là 312 tỷ đồng; chi NS địa phương là 783 tỷ đồng.

(Kim Liên - tổng hợp từ portal MOF)