Kho bạc địa phương tích cực nâng cao công tác kiểm soát chi

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Dương cho biết, trong tháng 11/2013, kho bạc đã tập trung nhanh, đầy đủ các khoản thu, tổ chức hạch toán điều tiết kịp thời, chính xác cho các cấp ngân sách được hưởng. Ước thu trong tháng 11/2013 được 638 triệu đồng.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đồng thời, KBNN Hải Dương cũng đã thực hiện kiểm soát chi NSNN chặt chẽ, đúng chế độ các khoản chi qua KBNN theo quy định, góp phần thực hiện phát triển kinh tế, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Ước chi trong tháng 11/2013 là 859.000 triệu đồng.

** Quảng Nam: KBNN Quảng Nam cho biết, tính đến ngày 21/11/2013 thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn Quảng Nam theo dự toán đạt 81,93% dự toán. Trong đó, thu nội địa thường xuyên 3.900 tỉ đồng, đạt 88,24%; thu hải quan 1.252 tỉ, đạt 80,29%. Đồng thời, KBNN Quảng Nam đã tập trung tổ chức kiểm soát chi NSNN thuộc dự toán năm 2013, đảm bảo đúng Luật, góp phần kiềm chế lạm phát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kết quả đến ngày 21/11/2013, KBNN Quảng Nam đã thực hiện chi NSNN trên địa bàn 11.925 tỉ đồng. Thông qua kiểm soát chi, KBNN Quảng Nam đã kịp thời phát hiện và hướng dẫn các đơn  vị dự toán, các chủ  đầu tư bổ sung, lập lại cho đúng quy định với 566 lượt hồ sơ chưa đảm bảo tính pháp lý với tổng số tiền là 93.173 triệu đồng, trong đó chi thường xuyên là 13.554 triệu đồng, chi đầu tư là 79.583 triệu đồng, từ chối thanh toán 66 món với tổng số tiền 75.232 triệu đồng, trong đó chi đầu tư là 72.703 triệu đồng, chi thường xuyên 2.529 triệu đồng.

** Phú Yên: Trong tháng 11/2013, KBNN Phú Yên đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu, ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn đôn đốc, tập trung đầy đủ, nhanh chóng các khoản thu cho NSNN và thực hiện phân chia chính xác, kịp thời cho các cấp ngân sách theo chế độ quy định. Tính đến ngày 19/11/2013, tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 87% dự toán Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh giao. Đồng thời, KBNN Phú Yên tiếp tục triển khai Chỉ Thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2013. Kiểm soát chi tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại của những tháng cuối năm; tiết kiệm tối thiểu 20% chi phí điện, nước và tối thiểu 30% dự toán kinh phí đã phân bổ cho các nhiệm vụ chi tổ chức lễ hội, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước.

** Đồng Nai: Trong tháng 11/2013, KBNN Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính, cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu NSNN, phối hợp với NHTM thực hiện ủy nhiệm thu NSNN, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Tổng thu NSNN từ đầu năm đến ngày 14/11/2013 là 35.171 tỷ đồng, trong đó, thực thu cân đối là 26.622 tỷ đồng, đạt 81,52% dự toán năm; tổng chi NSNN đến ngày 14/11 là 20.128 tỷ đồng. Đồng thời, trong công tác chi thường xuyên NSNN, KBNN Đồng Nai đã kiểm soát chi NSNN là 712 tỷ đồng; phát hiện 300 món chi của 106 lượt đơn vị chưa đúng quy định với số tiền 2,358 tỷ đồng, đã yêu cầu đơn vị bổ sung thủ tục đúng quy định, hoàn chỉnh hồ sơ 2,307 tỷ đồng, từ chối thanh toán 51 triệu đồng do chi không đúng chế độ.

** Bến Tre: Theo báo cáo, trong tháng 11/2013, KBNN Bến Tre thực hiện chi NSNN là 973,78 tỷ đồng, gồm: chi ngân sách trung ương (NSTW) 440,13 tỷ  đồng, chi ngân sách địa phương (NSĐP) 533,65 tỷ đồng. Trong đó chi đầu tư phát triển 91,19 tỷ đồng, chi thường xuyên 368,81 tỷ đồng, chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 70,35 tỷ đồng. Trong quá trình kiểm soát các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), chi vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng được KBNN Bến Tre thực hiện chặt chẽ, đúng chế độ, quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu  của đơn vị thụ hưởng NSNN. Về thanh toán vốn đầu tư xây dựng (ĐTXD) nguồn ngân sách địa phương năm 2013 đã cấp phát 1.564,6 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch vốn.

** Bắc Giang: Theo KBNN Bắc Giang, mọi khoản chi tại KBNN Bắc Giang được kiểm soát chặt chẽ theo Luật NSNN và văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; thực hiện hạch toán số tiết kiệm 10% dự toán NSNN theo số giảm trừ của các đơn vị sử dụng; tiếp tục thanh toán công trái, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu kho bạc nhằm tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng, an toàn cho người đến thanh toán đúng quy định; tiếp tục thanh toán công trái, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu kho bạc nhằm tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng, an toàn cho người đến thanh toán, đúng quy định. Bên cạnh đó, KBNN Bắc Giang tiếp tục thực hiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB, vốn CTMT kế hoạch vốn 2013 chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn; không có trường hợp nào vi phạm chế độ thanh toán. Tiếp tục rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư thu hồi tạm ứng vốn, nhất là các dự án đền bù giải phóng mặt bằng.

(Quang Minh - tổng hợp từ MOF)