Kho bạc địa phương tích cực quản lý thu, chi ngân sách

Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk cho biết, trong tháng 8/2013, đơn vị đã cùng với cơ quan tài chính, thuế thường xuyên thông tin kịp thời tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn, đồng thời có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất trong công tác quản lý, kiểm soát các khoản thu, chi NSNN, tổ chức đối chiếu số liệu thu, chi NSNN phát sinh, kịp thời điều chỉnh những sai sót, nhầm lẫn.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đồng thời, kho bạc còn phối hợp với cơ quan thuế trong việc quản lý thu thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước một cách có hiệu quả; phối hợp với cơ quan tài chính trên địa bàn trong việc triển khai TABMIS, việc quản lý điều hành ngân sách nhà nước.

** Tin từ Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn cho hay, kho bạc đã chủ động triển khai chỉ đạo, điều hành các đơn vị thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và hoàn thành xuất sắc các yêu cầu nhiệm vụ trong tháng 8/2013.

Cụ thể, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn đã chủ động phối hợp với các cơ quan trong khối tài chính và các ngành có liên quan tổ chức điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn tỉnh, bảo đảm thu kịp thời, đầy đủ các khoản thu vào NSNN, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác phối hợp thu với các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Đồng thời, triển khai nội dung, văn bản về chế độ mới thay đổi và các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2013 để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn và công tác kế toán, thanh toán NSNN được hoạt động thường xuyên, liên tục, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu  thu, chi NSNN trên địa bàn tỉnh...

(M.Tr)