Kho bạc kết nối thanh toán thanh toán điện tử với ngân hàng

(eFinance Online) - Nếu như trước đây, thanh toán của Kho bạc Nhà nước (KBNN) với các ngân hàng được thực hiện bằng hình thức thủ công, giao nhận trực tiếp chứng từ trên địa bàn, thì hiện nay toàn bộ các đơn vị KBNN trên phạm vi toàn quốc đã kết nối thanh toán điện tử với các ngân hàng và phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN)  với các ngân hàng thương mại (NHTM)  trên địa bàn. Hoạt động kết nối thanh toán như vậy đã góp phần quan trọng trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính của KBNN nói riêng và của Bộ Tài chính nói chung.
Ảnh: KH.Ảnh: KH.

Kênh thanh toán an toàn, hiệu quả

Bà Đặng Thị Thủy, Phó Tổng giám đốc, Kho bạc Nhà nước cho biết, giai đoạn trước 2008, về cơ bản công tác thanh toán của KBNN với các ngân hàng được thực hiện bằng hình thức thủ công. Công tác thu NSNN được thực hiện trực tiếp tại trụ sở và điểm thu của KBNN. Việc kết nối thanh toán với ngân hàng được thực hiện chủ yếu ở trung ương và một số KBNN tỉnh thông qua thanh toán bù trừ điện tử cho việc thanh toán chi trả NSNN. Với chủ trương của NHNN sẽ thay thế hệ thống bù trừ điện tử bởi hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (LNH), từ năm 2012, KBNN đã thí điểm triển khai thanh toán LNH tại Sở giao dịch KBNN và các KBNN thành phố trực thuộc trung ương. Từ năm 2013, KBNN bắt đầu triển khai thanh toán song phương điện tử tập trung giữa hệ thống KBNN và 4 hệ thống NHTM nhà nước là: VCB, Vietinbank, BIDV và Agribank. Từ năm 2009, KBNN bắt đầu ủy nhiệm thu cho các NHTM. Cho đến nay tất cả các đơn vị KBNN đều đã thực hiện phối hợp thu NSNN với các NHTM, rút ngắn thời gian thực hiện thu NSNN, cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích, trực tuyến 24/7 thông qua các dịch vụ thanh toán của ngân hàng. Ngoài ra, KBNN đang thí điểm thu NSNN thông qua máy chấp nhận thẻ POS với Vietinbank, qua đó sẽ đánh giá, triển khai mở rộng nhằm cung cấp thêm một hình thức thu rất thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Cho đến nay, toàn bộ các đơn vị KBNN trên phạm vi toàn quốc đã kết nối thanh toán điện tử với các ngân hàng và phối hợp thu NSNN với các NHTM trên địa bàn. Việc đẩy mạnh kết nối với các ngân hàng đã cung cấp cho người dân, doanh nghiệp một kênh thanh toán an toàn, hiệu quả, nhanh chóng, tiện lợi, góp phần thực hiện chiến lược phát triển thanh toán theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 29/12/2006 tại Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Cụ thể, quy trình, thủ tục thu nộp NSNN được đơn giản hóa, giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp NSNN, người nộp thuế từng bước được sử dụng các dịch vụ thu nộp NSNN văn minh, hiện đại do các ngân hàng cung cấp. Cơ quan thuế, hải quan có thể chia sẻ và được cung cấp các thông tin về người nộp thuế với KBNN và các ngân hàng, phục vụ cho công tác quản lý thu NSNN an toàn và hiệu quả.

Nhờ kết nối thanh toán điện tử, vai trò quản lý nhà nước của các cơ quan thu và KBNN được nâng cao. Thông tin, dữ liệu về thu NSNN giữa KBNN – cơ quan thuế – hải quan – NHTM – người nộp thuế được thống nhất, đối chiếu đầy đủ và kịp thời; khắc phục được cơ bản tình trạng chứng từ thu NSNN chuyển từ ngân hàng về KBNN và cơ quan thu bị thiếu/hoặc sai thông tin. Qua đó, giúp cơ quan thu theo dõi tình trạng thu, nộp và việc hạch toán thu NSNN của KBNN được nhanh chóng, chính xác và kịp thời. Khối lượng nhập liệu tại các cơ quan, đơn vị có liên quan được giảm thiểu, thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.

Việc xây dựng trung tâm trao đổi dữ liệu trung ương; chương trình kết nối, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; chương trình thu NSNN của KBNN (TCS) và của các ngân hàng… cũng đã thúc đẩy xu hướng kết nối và trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử giữa các cơ quan, đơn vị thay cho phương thức luân chuyển, trao đổi thông qua chứng từ giấy như hiện nay để từng bước hình thành hệ thống thông tin tài chính tích hợp.  Qua đó, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý tài chính – ngân sách và xây dựng Chính phủ điện tử.

Về hiệu quả đối với tổ chức bộ máy của ngành Tài chính, việc đẩy mạnh kết nối thanh toán và phối hợp thu với các ngân hàng đã góp phần giảm áp lực gia tăng khối lượng công việc về thanh toán chi trả, đặc biệt là thu NSNN cho KBNN nói riêng cũng như ngành Tài chính nói chung, từ đó cũng giảm áp lực gia tăng biên chế để đáp ứng nhiệm vụ, góp phần thực hiện chủ trương về tinh giảm biên chế của Đảng và Nhà nước.

Để đạt được những kết quả khả quan như trên, KBNN đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành Tài chính cũng như các ngân hàng để rà soát, hoàn thiện về thể chế, quy trình nghiệp vụ. Song song với đó là hoàn thiện hệ thống CNTT để đáp ứng kịp thời những yêu cầu nghiệp vụ mới.

Tiếp tục mở rộng kết nối

Theo báo cáo của KBNN, quá trình triển khai thanh toán và phối hợp thu NSNN giữa KBNN và các NHTM, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả khả quan, nhưng cũng gặp không ít khó khăn vướng mắc. Do phạm vi thanh toán rất rộng (gần 1.000 điểm thanh toán) và trong tương lai còn mở rộng nên cần phát huy vai trò của cấp tỉnh trong thanh toán song phương giữa KBNN với các ngân hàng thương mại. Mặc dù, Văn phòng KBNN cấp tỉnh không trực tiếp giao dịch, nhưng vai trò hỗ trợ, kiểm soát, giám sát hoạt động thanh toán trên toàn địa bàn của Văn phòng tỉnh là rất quan trọng trong việc cùng KBNN trung ương đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, hiệu quả và đúng quy định.

Hoạt động của các hệ thống CNTT có liên quan của KBNN cũng như các NHTM ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động chung của hệ thống thanh toán, phối hợp thu, vì vậy cần tăng cường trao đổi, phối hợp chặt chẽ giữa các đội hỗ trợ, vận hành của các bên nhằm thông tin và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh. Công tác thanh toán, phối hợp thu NSNN giữa KBNN và các NHTM không chỉ là quan hệ song phương mà còn cần có sự phối hợp với các bên thứ 3 là cơ quan quản lý thu như: Thuế, hải quan và tài chính. Vì vậy, luôn cần duy trì trao đổi, đảm bảo hoạt động của các hệ thống CNTT liên quan là nhiệm vụ rất quan trọng. Trong nội dung phối hợp này, vai trò trung tâm của Cục Tin học Thống kê tài chính trong hệ thống trao đổi thông tin thu NSNN là tối quan trọng cần phải phát huy.

Đại diện KBNN cho biết, trong thời gian tới, KBNN sẽ khắc phục khó khăn, tiếp tục mở rộng kết nối thanh toán với các ngân hàng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để tăng cường trao đổi thông tin quản lý, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong mọi lĩnh vực có liên quan đến tài chính công. Cụ thể, trong năm 2017, KBNN sẽ triển khai thanh toán song phương điện tử với NHTM cổ phần      Quân đội (MB), mở rộng phối hợp thu NSNN thông qua tài khoản chuyên thu với 5 NHTM cổ phần khác; tiếp tục triển khai mở rộng thanh toán điện tử LNH; triển khai thu NSNN qua máy chấp nhận thẻ POS đối với các giao dịch thu NSNN tại cơ quan hoặc điểm thu của KBNN.

Bên cạnh đó, KBNN sẽ nghiên cứu tích hợp hệ thống thanh toán nội bộ với các hệ thống thanh toán, thu NSNN với ngân hàng nhằm đa dạng hóa các kênh thanh toán. Tiếp tục nghiên cứu, mở rộng phạm vi, hình thức thanh toán và phối hợp thu với các hệ thống ngân hàng thương mại nhằm cung cấp cho người dân ngày càng nhiều tiện ích trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi với nhà nước trong lĩnh vực tài chính công. KBNN còn nghiên cứu, đề xuất và thí điểm mở rộng trao đổi thông tin giữa KBNN, ngân hàng với các cơ quan quản lý như: Công an, Tài nguyên môi trường, thuế, hải quan… nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân của các cơ quan hành chính nhà nước, giảm bớt các thủ tục hành chính.

Đồng thời, KBNN cũng sẽ phối hợp với NHNN, các NHTM và cơ quan quản lý thu nghiên cứu giải pháp định danh thông tin cho các khoản thu, nộp NSNN, góp phần giảm lượng thông tin về ngân sách phải truyền nhận trong quá trình phối hợp thu giữa các hệ thống, tận dụng công nghệ thanh toán hiện đại, đẩy nhanh tốc độ thu NSNN.

 

Thời gian qua, KBNN đã nỗ lực triển khai đồng bộ các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử liên ngân hàng (LNH). Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân trong quá trình giao dịch với KBNN, góp phần giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN, tạo cơ sở để hướng tới xây dựng KBNN không giao dịch bằng tiền mặt vào năm 2020, phù hợp với chủ trương tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ.

Năm 2017, KBNN đã phối hợp cùng NHNN, hoàn thành đã hoàn thành việc triển khai thanh toán LNH trên toàn quốc.

Việc hoàn thành triển khai thanh toán điện tử LNH có ý nghĩa về cải cách thủ tục hành chính, đa dạng hóa phương thức thanh toán của KBNN, đem lại những lợi ích thiết thực cho các tổ chức, cá nhân liên quan như: góp phần tăng hiệu quả sử dụng vốn tạm thời nhàn rỗi của hệ thống KBNN cũng như khả năng ứng vốn cho NSNN, cho đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả quản lý quỹ NSNN đảm bảo mục tiêu quản lý vốn tập trung an toàn và hướng tới hiệu quả.

Bên cạnh đó, thúc đẩy xu hướng kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử giữa các đơn vị liên quan, đảm bảo tập trung nhanh, đầy đủ các khoản thu của NSNN, chi trả kịp thời, chính xác các khoản chi của NSNN, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý các giao dịch thanh toán thu, chi tại KBNN.

Nguyên Quang