Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu: Hành trình đến với ISO 9001:2000

Những năm qua, công tác cải cách hành chính, cải tiến quy trình nghiệp vụ, áp dụng công nghệ hiện đại vào công tác chuyên môn luôn được Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu chú trọng thực hiện. Đặc biệt, trong năm 2008 đơn vị đã xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cách đây hơn 1 năm, ngày 02/11/2007, Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu (Kho bạc tỉnh) đã thành lập Ban điều hành dự án triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000. Tháng 4/2008, Ban điều hành dự án đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng III tiến hành khảo sát tại các phòng nghiệp vụ thuộc Kho bạc tỉnh và thống nhất xác định phạm vi áp dụng vào 5 lĩnh vực gồm: Thu, chi quỹ ngân sách nhà nước; Thu, chi tiền mặt; Phát hành và thanh toán công trái, trái phiếu; Thanh toán chuyển tiền; Quản lý và điều hòa vốn trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Tháng 8/2008, Kho bạc tỉnh ban hành “Sổ tay chất lượng”, trong đó khái quát các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng và định hướng hoạt động của kho bạc; công bố “Chính sách chất lượng” và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân tham gia trong Hệ thống ISO 9001:2000; ban hành hệ thống tài liệu 60 đầu mục, bao gồm 9 quy trình dùng chung và 51 đầu mục liên quan đến hoạt động của các phòng nghiệp vụ. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng III tiến hành tổ chức khóa đào tạo nâng cao nhận thức về Hệ thống ISO 9001:2000 cho toàn thể cán bộ công chức (CBCC) của đơn vị.

Các quy trình nghiệp vụ theo Hệ thống ISO 9001:2000 được Kho bạc tỉnh triển khai bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động tại đơn vị, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định. Thái độ ứng xử, giao tiếp của CBCC với khách hàng được cải thiện khá tốt, góp phần hạn chế tình trạng lạm dụng quyền hành, sách nhiễu, gây phiền hà đối với khách hàng, nhất là trong lĩnh vực kiểm soát chi; cải tiến phương pháp làm việc hiệu quả, nhanh gọn hơn, qua đó tạo nên một nền hành chính thân thiện và gần dân hơn. Thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn của Hệ thống ISO 9001:2000, Kho bạc tỉnh cũng phát hiện được những khiếm khuyết, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, từ đó có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Nhờ áp dụng có hiệu quả quy trình nghiệp vụ theo Hệ thống ISO 9001:2000, trong năm 2008, Kho bạc tỉnh đã thực hiện giao dịch với 1.142 đơn vị/7.125 tài khoản. Doanh số hoạt động 206.029 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số thu ngân sách trong năm thực hiện qua Kho bạc 98.409,5 tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô 63.585,4 tỷ đồng, thu nội địa 14.849,5 tỷ đồng và thu thuế xuất nhập khẩu 19.974,6 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách thực hiện 4.471,2 tỷ đồng.

Nhằm bảo đảm hoàn chỉnh thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận ISO 9001:2000 đúng quy định, trong tháng 9 và tháng 10/2008, Kho bạc tỉnh thực hiện công tác đánh giá nội bộ tại đơn vị hai lần, tổ chức thực hiện đánh giá toàn bộ Hệ thống ISO 9001:2000 với bên thứ ba là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng III. Bên cạnh đó, từ ngày 5 đến ngày 12/11/2008, thực hiện thu thập ý kiến của khách hàng thông qua “Phiếu góp ý”, kết quả sự hài lòng của khách hàng đối với việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ, chất lượng phục vụ tổ chức và công dân của Kho bạc tỉnh được đánh giá ở mức độ tốt chiếm tỷ lệ hơn 90%.

Ông Trần Xuân Khánh, Phó Giám đốc Kho bạc tỉnh – Trưởng ban điều hành dự án ISO 9001:2000 cho biết: Ngày 9/01/2009, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2000 cho Kho bạc tỉnh. Hành trình xây dựng và đưa vào triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 được thực hiện trong thời gian rất ngắn, đây là nỗ lực rất lớn của toàn thể CBCC của đơn vị trong năm 2008. Để tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá nội bộ định kỳ, thường xuyên xem xét kết quả thực hiện tại đơn vị, khắc phục những vấn đề không phù hợp để công tác quản lý chất lượng ngày càng đạt hiệu quả hơn.

(Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)