Kho bạc Nhà nước gắn CNTT với cải cách thủ tục hành chính

Hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) của Kho bạc Nhà nước (KBNN) gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của hệ thống KBNN. Từ chỗ chỉ ban đầu có 01 tổ máy tính, đến nay hệ thống CNTT KBNN đã trở thanh một trong những hệ thống mạnh, có uy tín trong ngành Tài chính với bộ máy tương đối hoàn chỉnh, độc lập từ trung ương đến cơ sở, được vận hành bởi hàng trăm công chức chuyên trách có trình độ cao.

Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.

Ở KBNN trung ương có Cục CNTT, mỗi KBNN tỉnh, thanh phố đều có phòng tin học, xây dựng được đội ngũ cán bộ CNTT có trình độ chuyên môn hóa khá cao, có khả năng làm chủ và triển khai các ứng dụng hiện đại hoạt động nghiệp vụ KBNN. Toàn hệ thống hiện nay có 1.018 công chức làm công tác CNTT, trong đó 87% có trình độ đại học và trên đại học, đặc biệt là 126 công chức đã được cấp chứng chỉ quốc tế về các lĩnh vực CNTT.

Có thể khẳng định rằng, cùng với sự phát triển chung của đất nước, trong suốt 25 năm xây dựng và phát triển của hệ thống KBNN, vai trò của CNTT luôn được tạo điều kiện tối đa, đặc biệt là đầu tư phát triển công nghệ, xây dựng đội ngũ cán bộ tin học. Nhờ đó, năng lực quản lý điều hành, tổ chức triển khai các chương trình, dự án CNTT trong hệ thống KBNN ngày càng được nâng cao.

Đến nay, hầu hết các lĩnh vực nghiệp vụ của KBNN đã và đang được tin học hóa và hiện đại hóa một cách toàn diện, trong đó có một số dự án mang tính cải cách lớn đối với KBNN nói riêng và ngành Tài chính nói chung như: Dự án hiện đại hóa thu NSNN; dự án phối hợp thu với các ngân hàng thương mại; hệ thống thanh toán tập trung (thông qua triển khai thanh toán điện tử liên ngân hàng và thanh toán song phương điện tử); hệ thống DMFAS cho quản lý nợ trong nước và tích hợp dữ liệu nợ trong và ngoài nước của Bộ Tài chính; hệ thống quản lý tài chính và kế toán nội bộ hạch toán tập trung tại KBNN tỉnh; triển khai toàn quốc hệ thống quản lý văn bản điều hành theo kế hoạch chung của Bộ Tài chính…

Đặc biệt việc hoàn thành dự án TABMIS từ tháng 10/2012 đã tạo nên nền tảng hệ thống thông tin ngân sách – kho bạc ổn định mạnh mẽ, có khả năng giao diện với các phần mềm quản lý tài chính khác như: quản lý thu thuế, quản lý nợ, cơ sở dữ liệu tập trung, hệ thống thanh toán… bước đầu tạo thành một hệ thống thông tin tài chính tích hợp, giúp cho việc tăng cường minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý và khả năng hội nhập về quản lý tài chính công.

Bên cạnh đó, việc triển khai ứng dụng tin học trong công tác kế toán KBNN cũng có những bước phát triển nhanh chóng. Từ chương trình ứng dụng cho công tác kế toán đầu tiên là KTKB 1.0, sau đó nâng cấp lên phiên bản KTKB 2.0; KTKB 3.0; KTKB/LAN (KTKB 4.0); KTKB/ORACLE (5.0) và KTKB 2004, KTKB 2008… Nhờ đó, công tác thanh toán của KBNN cũng có những bước phát triển và hoàn thiện nhanh chóng cả về chế độ, thể lệ thanh toán đến các chương trình ứng dụng tin học. Khi mới thành lập, chủ yếu là hình thức thanh toán thủ công, thời gian chuyển một món tiền lâu nhất có thể lên tới hàng tuần do gửi bưu điện. Hiện nay, áp dụng các hình thức thanh toán điện tử tập trung, bù trừ điện tử, liên ngân hàng… thời gian chuyển tiền từ khi lập yêu cầu thanh toán, phê duyệt, giao diện và thanh toán cho đơn vị thụ hưởng trung bình mất khoảng 30 – 60 phút, thời gian thực hiện trên hệ thống thanh toán khoảng 2 phút.

Từ quan niệm coi CNTT chỉ là công cụ hỗ trợ cho hoạt động tác nghiệp, chuyển bớt một phần lao động bằng sức người sang tự động hóa, đến nay CNTT trong hệ thống KBNN đã phát triển vượt bậc, có những tác động rất lớn đến cơ chế quản lý, đặc biệt là các quy trình và thao tác nghiệp vụ, CNTT đã và đang trở thành một nhân tố đặc biệt quan trọng, góp phần quyết định sự thành công của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020. Đồng thời, cùng với các hệ thống đơn vị khác đưa ngành Tài chính trở thành cơ quan đứng đầu về hiện đại hóa và ứng dụng CNTT trong các bộ, ngành của Chính phủ.

Cùng với công tác hiện đại hóa, KBNN rất chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính và xác định đây là khâu then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. KBNN đã xây dựng và tổ chức triển khai Chương trình tổng thể về cải cách hành chionsh trong hệ thống mà trọng tâm là hoàn thiện quy trình nghiệp vụ trên nền tảng công nghệ quản lý, và CNTT hiện đại, đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường phân công và phân cấp về trách nhiệm, quyền hạn và phạm vi giải quyết công việc cho cơ sở. Đồng thời, thường xuyên cập nhật các thay đổi về cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ của KBNN vào hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 công khai, minh bạch về hồ sơ, thủ tục, thời gian giải quyết công việc và thực hiện thống nhất toàn hệ thống. Hỗ trợ công tác điều hành hệ thống thông qua “Mạng thông tin nội bộ Intranet” để có thể chuyển tải nhanh chóng thông tin hai chiều giữa trung ương và địa phương, góp phần thay đổi phương thức, nâng cao hiệu quả làm việc và tiết kiệm chi phí hoạt động của KBNN.

Hiện nay, KBNN đang xây dựng 3 dịch vụ công trực tuyến trong khuôn khổ dự án “Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và tích hợp dịch vụ công điện tử”, dự kiến triển khai trong năm 2015 để tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân, tổ chức giao dịch với KBNN qua mạng internet.

(Phương An)