Kho bạc Nhà nước Hà Nội tích cực kiểm soát chi ngân sách

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Hà Nội, tính đến hết ngày 17/6, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên toàn địa bàn Hà Nội là 91.365 tỷ đồng, trong đó thu NS so dự toán là 63.288 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 50,1%.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó, thu nội địa đạt 54.758 tỷ đồng bằng 49% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 5.008 tỷ đồng bằng 45,1% so với dự toán; thu dầu thô đạt 3.522 tỷ đồng bằng 71,9% dự toán.

Trả lại cho khách hàng gần 353 triệu đồng

Thời gian qua, KBNN Hà Nội đã chủ động tích cực phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn trong việc tổ chức, tập trung các khoản thu NSNN: việc đối chiếu, trao đổi thông tin, xử lý vướng mắc trong quá trình thu được tiến hành thường xuyên... Tất cả các khoản thu thuế, phí của các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đều được KBNN Hà Nội hạch toán đầy đủ kịp thời, phân chia chính xác choc ác cấp NSNN.

KBNN Hà Nội đã chủ động đối chiếu, rà soát các khoản tạm thu chờ nộp ngân sách, tạm giữ chờ xử lý tại KBNN của các cwo quan, đơn vị; thực hiện thông báo số dư từng tài khoản cho chủ tài khoản hoặc cơ quan có trách nhiệm quản lý các khoản thu này để đôn đốc xử lý, tập trung kịp thời vào NSNN.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, thông qua công tác quản lý thu chi tiền mặt, hệ thống Kho bạc Hà Nội đã trả lại cho khách hàng 148 món nộp thừa, với tổng giá trị là 352,393 triệu đồng. Trong đó, có hai món lớn nhất là 54,7 triệu đồng tại KBNN quận Hai Bà Trưng và 46,9 triệu đồng tại Kho bạc huyện Thường Tín.

Chi ngân sách đạt 45.327 tỷ đồng

Chi ngân sách trên địa bàn đạt 45.327 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách địa phương là 18.634 tỷ đồng đạt 40,1% so với dự toán.

Bám sát Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2014, KBNN Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN, đảm bảo tiết kiệm chặt chẽ và hiệu quả.

KBNN Hà Nội tiếp tục thực hiện cơ chế cấp phát vốn GPMB đối với các dự án trọng điểm chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2014-2015 thuộc ngân sách Thành phố năm 2014.

Cùng với việc phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh giải ngân vốn theo kế hoạch, KBNN Hà Nội đã chủ động đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thu hồi tạm ứng theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và KBNN. Trong công tác GPMB, KBNN Hà Nội đã cchir đạo cac Phòng kiểm soát chi, KBQH tăng cường việc theo dõi, rà soát, đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng GPMB từ những năm trước.

Cũng thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, KBNN Hà Nội đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 1.210 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 4,8 tỷ đồng.

(T.H)