Kho bạc Nhà nước hoàn thành triển khai thí điểm 3 dịch vụ công trực tuyến

(eFinance Online) - Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP, trong quý I/2016, Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành triển khai thí điểm 3 Dịch vụ công trực tuyến KBNN tại 5 KBNN Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, Hải phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ. 
Kho bạc Nhà nước hoàn thành triển khai thí điểm 3 dịch vụ công trực tuyến

Trong quý II/2016, KBNN tiếp tục hỗ trợ các đơn vị duy trì vận hành các dịch vụ công. 

Về phối hợp liên quan đến phạt vi phạm hành chính, KBNN phối hợp với Vụ Pháp chế đã trình Bộ Tài chính ban hành văn bản số 4079/BT-PC ngày 29/3/2016 để báo cáo Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia/Phó Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Công điện số 24/CĐ-UBATGTQG ngày 23/20/2015, theo đó đã đề xuất hoàn thiện cơ chế thu NSNN (trong đó có thu phạt vi phạm hành chính) và đề nghị Bộ Công an chủ trì cùng KBNN thực hiện nghiên cứu Đề án "Thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua tài khoản ngân hàng" như yêu cầu của Nghị quyết 36a.

(PV)