Kho bạc Nhà nước huy động hơn 192.853 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Ngày 04/12/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 3 năm (2.000 tỷ), 5 năm (1.000 tỷ) và 10 năm (1.000 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: baodautu.vn.Ảnh minh họa - nguồn: baodautu.vn.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.000 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,90 - 6,30%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 5,00%/năm, cao hơn 0,40%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 06/11/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.120 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,80 - 6,80%/năm. Kết quả, huy động được 650 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,85%/năm, cao hơn 0,55%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/11/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, kể từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 192.853,4725 tỷ đồng TPCP.

(Phương Tú)