Kho bạc Nhà nước nâng cao năng lực quản lý Ngân quỹ và Tổng Kế toán Nhà nước

Chiều ngày 08/5, Kho bạc Nhà nước tổ (KBNN) chức Lễ khởi động chương trình đào tạo nguồn nhân lực KBNN và khai giảng khóa đào tạo nguồn nhân lực KBNN và khai giảng khóa đào tại tiếng Anh cho 29 công chức của hệ thống KBNN. 

Kho bạc Nhà nước nâng cao năng lực quản lý Ngân quỹ và Tổng Kế toán Nhà nước

Thực hiện mục tiêu của chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, KBNN và Học viện Tài chính sẽ phối hợp với Đại học Victoria - NewZealand tổ chức các lớp đào tạo nâng cao và chuyên sâu cho 32 cán bộ trẻ của KBNN nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao thực hiện 2 chức năng mới của KBNN là Quản lý Ngân quỹ và Tổng kế toán Nhà nước.

Đây được coi là hình thức đào tạo nguồn nhân lực lần đầu tiên được triển khai trong ngành Tài chính. Chương trình đào tạo nhằm mục tiêu trang bị cho các học viên là công chức KBNN những kiến thức tiên tiến, phương pháp quản lý hiện đại của nước ngoài về quản lý Ngân quỹ và Tổng Kế toán Nhà nước. Sau khi kết thúc khóa học đào tạo, các học viên sẽ là bộ khung về nhân lực và làm việc ngay tại 02 đơn vị thuộc KBNN là: Cục Quản lý Ngân quỹ và Cục Kế toán Nhà nước. Đối tượng đào tạo của chương trình là những công chức thuộc hệ thống KBNN có năng lực chuyên môn tốt, có trình độ ngoại ngữ phù hợp và sẽ được đào tạo chuyên sâu trong vòng 4 tháng tại Đại học Victoria - NewZealand.

Tại Lễ khởi động, Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh đánh giá, KBNN là một trong những đơn vị đầu tiên trong ngành Tài chính chủ động triển khai chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống KBNN tại nước ngoài. Đây là bước khởi đầu, đánh dấu việc chuyển biến từ mô hình đào tạo theo chiều rộng sang mô hình đào tạo theo chiều sâu của hệ thống KBNN để xây dựng một đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực KBNN và tài chính công để thực hiện thành công các chức năng, nhiệm vụ của KBNN.

Cùng với cải cách thể chế, chính sách, hoàn thiện tổ chức bộ máy, hiện đại hóa công nghệ thì đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là một trong bốn trụ cột của Chiến lược phát triển của KBNN. Phát triển nguồn nhân lực còn là tiền đề bổ trợ, thúc đẩy 3 trụ cột còn lại đổi mới, đảm bảo cho hệ thống KBNN phát triển ổn định, vững chắc. Có thể thấy con người chính là động lực của sự phát triển. Phát triển nguồn nhân lực cần phải được ưu tiên hàng đầu trong bất cứ một tổ chức nào, KBNN cũng không ngoại lệ.

"Tôi rất hoanh nghênh hệ thống KBNN đã xác định rõ tầm quan trọng của vấn đề này, cùng với Viện Đào tạo quốc tế thuộc Học viện Tài chính xây dựng được một chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho KBNN. Trước mắt là tập trung đào tạo đội ngũ công chức có trình độ chuyên môn cao cho 2 đơn vị dự kiến sẽ được thành lập trong thời gian tới." - Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh phát biểu.

Theo Kế hoạch, các học viên sẽ được đào tạo trong nước, kéo dài từ 4-6 tháng và được bắt đầu từ tháng 5/2014. KBNN lựa chọn các cán bộ công chức có nghiệp vụ tốt và có trình độ ngoại ngữ thuộc mức giỏi, khá và trung bình để tiếp tục đào tạo ngoại ngữ trước khi tham dự chương trình đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu tại New Zealand.

Ở giai đoạn hai, các học viên đào tạo nghiệp vụ tại nước ngoài, kéo dài 4 tháng và được bắt đầu từ tháng 11/2014 tại New Zealand.

Để khóa học được thành công và đạt được kết quả như mong đợi, ông Nguyễn Hồng Hà - Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước đề nghị các học viên cần xác định mục tiêu học tập trước mắt là: đáp ứng được tiêu chuẩn tiếng Anh đầu vào để học tập tại nước ngoài vào cuối năm nay.

"Kho bạc Nhà nước sẽ coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành của các đồng chí." - ông Nguyễn Hồng Hà nhấn mạnh.

Được biết, bên cạnh chức năng truyền thống của KBNN là quản lý quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước và huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển, hiện nay KBNN được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính tin tưởng giao thực hiện thêm chức nang, đó là: chức năng quản lỹ ngân quỹ nhà nước và chức năng tổng kế toán nhà nước.Đây là chức năng mới và khó. Mới là vì thời điểm hiện nay chưa có cơ quan, tổ chức nào thực hiện chức năng này. Khó là vì để thực hiện được chức năng này đòi hỏi phải xây dựng đồng bộ, đầy đủ các yếu tố cần thiết để vận hành, bao gồm: khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy và đặc biệt là con người, yêu cầu phải có một đội ngũ cán bộ chuyên sâu, am hiểu những kiến thức về quản lý tài chính công tiên tiến trên thế giới như: quản lý rủ ro, dự báo luồng tiền, đầu tư ngân quỹ và tổng kế toán nhà nước. Thực hiện thành công chức năng này sẽ góp phần nâng cao vị thế, vai trò của KBNN nói riêng, ngành Tài chính nói chung trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

(Nam Anh)