Kho bạc Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu hoàn thành vượt dự toán thu NSNN

Năm 2016, phương châm hành động của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) là “Tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ; tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”.

Ảnh minh họa - nguồn: TTXVN.Ảnh minh họa - nguồn: TTXVN.

Năm 2015, các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và của địa phương trong tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Tính  đến thời điểm hiện nay, tổng thu NSNN đạt 1.005.540 tỷ đồng. Trong đó, thu trong cân đối đạt 949.242 tỷ đồng bằng 95,29% so với dự toán năm. Từ nay đến cuối năm, KBNN sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu, quyết tâm hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2015.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp thu với các ngân hàng thương mại tiếp tục được đẩy mạnh trên phạm vi toàn quốc. Ngoài các hình thức thu NSNN tại quầy giao dịch của ngân hàng thương mại, thu qua các kênh giao dịch điện tử Internet, ATM, KBNN đã phối hợp với Ngân hàng Công thương Việt Nam triển khai thí điểm thu NSNN qua máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS) tại 6 đơn vị KBNN trên địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; mở rộng phối hợp thu với các ngân hàng thương mại cho các đơn vị KBNN có tài khoản tiền gửi chuyên thu bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại.

Ước tính đến hết ngày 31/01/2016, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát chi ước đạt 100% dự toán năm 2015 sau khi đã loại trừ số tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên của 8 tháng cuối năm. Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 30.000 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 23,5 tỷ đồng. Một số đơn vị KBNN làm tốt công tác kiểm soát chi thường xuyên như: KBNN Thừa Thiên Huế; Thanh Hóa; Khánh Hòa; Thái Bình; Kon Tum; Hưng Yên; thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản: Ước tính đến ngày 31/01/2016, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN ước đạt 268.676 tỷ đồng, bằng 91,3% so với kế hoạch vốn năm 2015 cấp qua KBNN. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư XDCB ước đạt 169.823 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch; giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ là 63.920 tỷ đồng, đạt 81,4% kế hoạch; vốn khác giải ngân là 34.933 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch vốn năm KBNN nhận được từ cơ quan tài chính.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 110 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán không đúng đối tượng, thủ tục đầu tư không đúng quy định, sai số học hoặc không có trong hợp đồng, dự toán được duyệt. Một số đơn vị KBNN được chính quyền các cấp và Bộ Tài chính đánh giá cao trong công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, chấp hành chế độ trong kiểm soát chi NSNN như: KBNN Quảng Nam; Hải Dương; Bình Dương; Cao Bằng; Cần Thơ; Hậu Giang.

Tính đến nay, tổng khối lượng huy động đạt 202.027,6 tỷ đồng, dự kiến đến hết năm 2015 sẽ hoàn thành kế hoạch huy động vốn được giao. Ngoài nhiệm vụ phát hành, KBNN đã thực hiện thanh toán gốc, lãi trái phiếu đầy đủ, đúng hạn cho các nhà đầu tư.

Trong năm, KBNN đã luôn bám sát diễn biến tình hình kinh tế - xã hội và dự kiến nhu cầu thanh toán, chi trả của NSNN để thực hiện dự báo luồng tiền qua KBNN tại từng giai đoạn, kịp thời chủ động tham mưu với Bộ Tài chính các giải pháp điều hành ngân quỹ; quyết liệt, sáng tạo trong điều hành ngân quỹ đảm bảo đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả cho các cấp ngân sách tại mọi thời điểm.

Đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý: Năm 2015, toàn hệ thống đã phát hiện và thu giữ hơn 650 tờ tiền giả các loại, giảm gần 1/2 so với năm 2014; đã trả lại trên 6.868 món tiền thừa với tổng số tiền lên tới hơn 10,5 tỷ đồng. Kết quả này tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm và đức tính trung thực của đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống KBNN, qua đó nâng cao uy tín của hệ thống KBNN trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao quản lý.

Bước vào năm 2016, năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020, trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng thông qua các Hiệp định thương mại song phương, đa phương mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng tạo ra không ít khó khăn thách thức cho nền kinh tế trong nước. Hệ thống KBNN sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020.

(Phương An)