Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2016

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2016 tới các cơ quan tài chính, các đơn vị KBNN và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước (NSNN). 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, 1 USD = 22.003 đồng, là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) trong tháng 11/2016

1EURO (đồng tiền chung Châu Âu) = 24.135 đồng

1GBP (bảng Anh) = 26.828 đồng

1 JPY (Yên Nhật) = 210 đồng

1CNY (nhân dân tệ  Trung Quốc) = 3.250 đồng

1HKD (đôla Hồng Kông) = 2.837 đồng

Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN. 

(T.H)