Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 2/2017

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước vừa ban hành thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 2/2017.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó,  1 USD = 22.170 đồng, là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) trong tháng 2/2017.

1EURO (đồng tiền chung Châu Âu) = 23.793 đồng

1GBP (bảng Anh) = 27.781đồng
1 JPY (Yên Nhật) = 196 đồng
1CNY (nhân dân tệ  Trung Quốc) = 3.225 đồng
1HKD (đôla Hồng Kông) = 2.858 đồng
Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.

(T.H)