Kho bạc thắt chặt kiểm soát chi

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong 10 tháng năm 2014, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 533.012 tỷ đồng đạt 75,67% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán ước khoảng 30.000 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 31 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Đối với thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, ước đến hết ngày 31/10/2014, chi đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014 giải ngân qua hệ thống KBNN ước khoảng 207.540,7 tỷ đồng. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản tập trung giải ngân là 119,169 tỷ đồng, đạt 74,8% kế hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân là 65.202,6 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch; nguồn vốn khác giải ngân là 23.168,2 tỷ đồng, đạt 64,1% kế hoạch.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 59 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán không đúng đối tượng, thủ tục đầu tư không đúng quy định, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

(LK)