Lập hồ sơ, chứng từ giả mạo bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu

Ngày 24/04 vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 54/2014/TT-BTC hướng dẫn cụ thể về các hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước tại Chương 5 Nghị định 192/2013/NĐ-CP.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Một số hành vi được hướng dẫn tại thông tư này như:

Hành vi lập hồ sơ, chứng từ giả mạo bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu bao gồm:

- Sử dụng con dấu giả, chữ ký giả của người có thẩm quyền ký;

- Sửa đổi trái phép nội dung hoặc số tiền trên hồ sơ, chứng từ gửi KBNN;

- Giả hồ sơ, chứng từ liên quan gửi KBNN;

Hành vi chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức bị phạt tiền từ 3 trệu đến 6 triệu, cụ thể là:

- Không đúng tiêu chuẩn về chức danh, đối tượng sử dụng;

- Chi vượt định mức về số lượng, vượt về giá trị;

- Sai chế đồ là không đảm bảo điều kiện, nguyên tắc của chế độ chi.

Việc xác định hình thức xử phạt và mức phạt tiền áp dụng theo nguyên tắc, đối với những hành vi vi phạm vừa có thể áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo, vừa có thể áp dụng hình thức phạt tiền, thì hình thức xử phạt cảnh cáo được áp dụng đối với vi phạm lần đầu và không có tình tiết tăng nặng. Trường hợp không thuộc đối tượng được áp dụng hình thức phạt cảnh cáo nêu trên, thì áp dụng hình thức phạt tiền.

Đối với những hành vi chỉ quy định hình thức phạt tiền hoặc không đủ điều kiện áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo, mức phạt tiền cụ thể được xác định như sau: Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó. Mức trung bình của khung tiền phạt được xác định bằng trung bình giữa mức tối đa của khung hình phạt và mức tối thiểu của khung hình phạt; Cứ một tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng, thì mức tiền phạt được giảm hoặc tăng 20% so với mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó, nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu và không được cao hơn mức tối đa của khung hình phạt đó...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

(T.H)