Năm 2020, KBNN tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng DVCQG vượt yêu cầu

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong năm 2020, KBNN đã hoàn thành tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) 7 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), đạt 7/9 (chiếm tỷ lệ 78%) thủ tục hành chính tích hợp lên Cổng DVCQG (tỷ lệ theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ đối với các đơn vị bộ, ngành cần đạt năm 2020 là tối thiếu 30%); các cơ quan, đơn vị quan hệ ngân sách có thể thực hiện giao dịch trực tuyến với KBNN thông qua Cổng DVCQG của KBNN hoặc qua Cổng DVCQG.
KBNN đã hoàn thành tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia 7 dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: QM.KBNN đã hoàn thành tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia 7 dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: QM.

Thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định 11 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN, trong đó có 9 thủ tục hành chính mà KBNN cung cấp dịch vụ công mức độ 2, 3, 4 gồm: Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN; thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp; thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua KBNN; thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN; thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước; thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN…

Từ tháng 01/2020, KBNN đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Cục Tin học và Thống kê tài chính để thực hiện việc tích hợp 04 dịch vụ công trực tuyến của KBNN lên Cổng Dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG) trong quý I/2020. Hết quý I/2020, KBNN đã hoàn thành việc tích hợp, đăng nhập một lần SSO và đồng bộ tình trạng xử lý hồ sơ của 04 dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực KBNN trên Cổng DVCQG đáp ứng 04 thủ tục hành chính có tần suất giao dịch lớn (chiếm hơn 90% lượng hồ sơ, chứng từ giao dịch giữa đơn vị sử dụng ngân sách và KBNN) lên Cổng DVCQG theo đúng tiến độ được giao tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/03/2020 về phê duyệt danh mục dịch vụ công, tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG năm 2020.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, tháng 8/2020, KBNN tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đưa tiếp 03 dịch vụ công trực tuyến của KBNN lên Cổng DVCQG. Như vậy, trong năm 2020, KBNN đã hoàn thành tích hợp lên Cổng DVCQG 7 dịch vụ công trực tuyến, đạt 7/9 (chiếm tỷ lệ 78%) thủ tục hành chính tích hợp lên Cổng DVCQG (tỷ lệ theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ đối với các đơn vị bộ, ngành cần đạt năm 2020 là tối thiếu 30%); các cơ quan, đơn vị quan hệ ngân sách có thể thực hiện giao dịch trực tuyến với KBNN thông qua Cổng DVCQG của KBNN hoặc qua Cổng DVCQG.

Tính đến ngày 24/11/2020 đã có 92.691 đơn vị sử dụng ngân sách tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên tổng số 93.639 đơn vị giao dịch, đạt tỷ lệ 98%; tỷ lệ lượng giao dịch chi ngân sách nhà nước đi qua dịch vụ công trực tuyến đạt khoảng 92%. Hàng ngày có khoảng 100.000 hồ sơ, chứng từ được đồng bộ trạng thái lên Cổng DVCQG phục vụ tra cứu, giám sát, đánh giá, theo dõi tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ.

Dự kiến quý II/2021, KBNN sẽ phối hợp với Văn phòng Chính phủ đưa 02 dịch vụ công trực tuyến còn lại lên Cổng DVCQG: thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN và thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN, qua đó hoàn thành 100% các thủ tục hành chính được tích hợp lên Cổng DVCQG.

Đối với 02 thủ tục hành chính còn lại là thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước và thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN do cơ quan thuế, hải quan thực hiện, KBNN sẽ phối hợp với các bên để tích hợp lên Cổng DVCQG trong thời gian tới.

Trong quá trình xây dựng Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN, KBNN đã tiến hành rà soát chuẩn hóa 11 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN. Đồng thời, trình Bộ ban hành Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực KBNN thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Thực hiện yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, trong tháng 03/2020 KBNN đã hoàn thành việc công khai thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; trong đó, công khai chi tiết đến từng bộ phận cấu thành của 11 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN.

Về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên hệ thống Cổng DVCQG, KBNN đã ban hành Quyết định số 4243/QĐ-KBNN ngày 07/8/2020 về quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính trong hệ thống KBNN; đồng thời, thực hiện đăng ký tài khoản trên Cổng DVCQG theo hướng dẫn tại Cổng văn số 1167/THTK-DVC ngày 28/10/2020 của Cục Tin học và Thống kê tài chính và hiện đang phân quyền cho các đơn vị KBNN cấp tỉnh. Trong năm 2020, KBNN đã nhận và giải quyết 01 phản ánh, kiến nghị trên hệ thống Cổng DVCQG theo đúng quy định và thời hạn thực hiện.

Ngay từ tháng 03/2020, KBNN đã thực hiện phối hợp với Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông) thống nhất mã loại hình thu phạt; danh mục cơ quan ra quyết định xử phạt và KBNN thu phạt; danh sách tài khoản của KBNN mở tại ngân hàng thương mại, thực hiện triển khai thí điểm thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua Cổng DVCQG tại 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Thuận và Hải Phòng. Ban hành công văn số 1158/KBNN-CNTT ngày 09/3/2020 gửi Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam hướng dẫn cập nhật đồng bộ danh mục thu phạt vi phạm hành chính tại 5 tỉnh tham gia thí điểm.

Theo KBNN, cơ bản đạt được mục tiêu thí điểm, người nộp phạt nộp trên Cổng DVCQG. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã phát sinh vướng mắc như: Chênh lệch số liệu giữa các đơn vị, thanh toán chuyển tiền về ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản. Với sự chủ trì của Văn phòng Chính phủ, KBNN đã phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý, tháo gỡ vướng mắc.

Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm, KBNN đã tích cực phối hợp với các bên chuẩn bị các điều kiện để triển khai diện rộng loại hình thu nộp này.

Ngày 18/8/2020, KBNN đã ban hành Công văn số 4438/KBNN-CNTT về phối hợp triển khai thu phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng DVCQG gửi Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ, Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an, Tổng cục Đường bộ Việt Nam – Bộ Giao thông Vận tải và các hệ thống ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản, đồng thời gửi KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để phối hợp thực hiện (phục vụ việc triển khai rộng dịch vụ thu phạt qua Cổng DVCQG trên toàn quốc).

Ngày 01/9/2020, KBNN có Công văn số 4780/KBNN-CNTT gửi Văn phòng Chính phủ  cung cấp đầu mối, cách thức đối chiếu, rà soát các giao dịch thu phạt trên Cổng DVCQG theo 2 loại điện tử gồm: Danh mục chi nhánh/phòng giao dịch ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản; danh sách các giao dịch thu phạt trên Cổng DVCQG  mà KBNN nhận được.

Hiện nay, KBNN đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ để kết xuất 2 loại dữ liệu trên sang Cổng DVCQG.

KBNN cho biết sẽ phối hợp với các bên hướng dẫn triển khai đối với các loại hình thu khác vào ngân sách nhà nước, nhất là với phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính mà tài khoản thụ hưởng là tài khoản của KBNN.

Qua thực tế triển khai, KBNN nhận thấy cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan như Văn phòng Chính phủ, KBNN, Cục Cảnh sát giao thông, các ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán… đặc biệt vai trò chủ trì của Văn phòng Chính phủ để điều phối chung, xử lý vướng mắc của các bên trong quá trình vận hành.

KBNN cho rằng cần thống nhất định dạng chung cho thông tin “nội dung thanh toán” của các lệnh thanh toán phục vụ cho việc đối chiếu, tra soát sau này giữa các bên, tránh trường hợp mỗi một cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công lại có quy định, hướng dẫn riêng.

Phương An