Năm 2020: Kho bạc Nhà nước phấn đấu cung cấp 100% DVCTT mức độ 4

(eFinance Online) - Hiện nay, dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đã và đang được toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước triển khai mở rộng tới toàn bộ các đơn vị sử dụng ngân sách. DVCTT là một bước quan trọng trong Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020. Kho bạc Nhà nước (KBNN) phấn đấu đến năm 2020, 100% các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực có khả năng cung cấp DVCTT mức độ 4.  
Ảnh minh họa – nguồn: internet.Ảnh minh họa – nguồn: internet.

Phủ sóng DVCTT trên diện rộng

Theo thống kê của Kho bạc Nhà nước, tính đến hết tháng 9/2019, đã có khoảng trên 44.000 đơn vị đăng ký tham gia sử dụng DVCTT. Số hồ sơ phát sinh trung bình hàng ngày từ 15.000 - 20.000 hồ sơ, ngày cao điểm từ 20.000 - 25.000 hồ sơ. Số chứng từ phát sinh trung bình hàng ngày từ 20.000 - 30.000 chứng từ, ngày cao điểm từ 30.000 - 40.000 chứng từ.

Cũng theo Kho bạc Nhà nước, tổng số đơn vị đã đăng ký sử dụng DVCTT theo kế hoạch năm 2019 tính đến ngày 31/10/2019 là 21.737 đơn vị, đạt 73% (kế hoạch năm 2019 là 29.646 đơn vị). Trong đó, trong tháng 10/2019, có 3.265 đơn vị đăng ký tham gia mới và đã được Kho bạc phê duyệt sử dụng DVCTT).

Có thể khẳng định DVCTT đã được Kho bạc Nhà nước triển khai trên diện rộng tại các địa phương.

Tại Hòa Bình: Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hòa Bình cho biết, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã có 118/247 đơn vị sử dụng ngân sách tham gia DVCTT của kho bạc, chiếm tỷ lệ 47,7% tổng số đơn vị dự toán trên toàn tỉnh. Thực hiện lộ trình triển khai cung cấp DVCTT trên diện rộng, trong thời gian qua, các đơn vị KBNN trực thuộc KBNN Hòa Bình đã tích cực triển khai DVCTT đến các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn. Ngoài việc làm tốt công tác tuyên truyền, KBNN Hòa Bình đã tiến hành khảo sát điều kiện tham gia DVCTT cũng như khảo sát mức độ quan tâm của các đơn vị sử dụng ngân sách về phương thức giao dịch mới này; từ đó đưa ra các phương án triển khai phù hợp trong thời gian đầu. Ngoài ra, KBNN Hòa Bình đã phối hợp với các đơn vị có năng lực trong việc cài đặt phần mềm, đảm bảo tín hiệu đường truyền Internet và thường xuyên hỗ trợ các đơn vị sử dụng DVCTT của KBNN trong quá trình khai thác, sử dụng.

KBNN Hòa Bình đang đặt ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020, 100% các thủ tục hành chính KBNN được thực hiện trên DVCTT mức độ 4. Do đó, KBNN Hòa Bình sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động cũng như tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị sử dụng ngân sách tham gia - tiến tới trở thành kho bạc điện tử vào năm 2020.

Tại Hưng Yên: Với mục tiêu năm 2019 triển khai dịch vụ công tại tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách có giao dịch với Kho bạc Nhà nước tỉnh và Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã, trong suốt 10 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước Hưng Yên đã tiếp tục vận hành, khai thác hiệu quả Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, tăng cường tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ để giải quyết công việc kịp thời cho các đơn vị giao dịch.

Kho bạc Nhà nước Hưng Yên đã phân công, bố trí cán bộ nghiệp vụ, tin học phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước để hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các đơn vị sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trên cơ sở đó nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các đơn vị sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Kho bạc Nhà nước Hưng Yên cũng thường xuyên cập nhật nhanh chóng các chỉ đạo, thông báo, hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước trên cổng thông tin điện tử, trang chủ dịch vụ công trực tuyến để kịp thời triển khai đạt hiệu quả.

Theo thống kê của Kho bạc Nhà nước Hưng Yên, đến nay, đã có 100% đơn vị sử dụng ngân sách sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Hưng Yên là một trong số ít đơn vị trong hệ thống Kho bạc Nhà nước hoàn thành triển khai dịch vụ công trực tuyến đến tất cả các đơn vị trên địa bàn.

Việc sử dụng DVCTT đã tránh được tình trạng chậm chễ trong thanh toán, giả mạo chữ kỹ và con dâú. Đồng thời, đơn vị cũng biết rõ được trạng thái xử lý hồ sơ từng thời điểm từ khi lập hồ sơ, gửi Kho bạc Nhà nước, xử lý và trả kết quả. Từ đó đã tiết kiệm được chi phí hành chính do giảm thời gian đi lại của khách hàng.

Tại Bắc Giang: Trên địa bàn Bắc Giang đã có 883/1.487 đơn vị sử dụng ngân sách tham gia dịch vụ công trực tuyến. Riêng tại Văn phòng Kho bạc Nhà nước Bắc Giang có 193/259 đơn vị sử dụng ngân sách tham gia. Thực hiện kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước và chỉ đạo của UBND tỉnh, Kho bạc Nhà nước Bắc Giang tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách, phấn đấu đến quý 1/2020, 100% các đơn vị sử dụng ngân sách có giao dịch tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện sử dụng DVCTT của kho bạc.

Tại Thái Nguyên: Đến thời điểm này, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên đang là một điểm sáng trong công tác triển khai DVCTT của toàn hệ thống KBNN. Đến hết tháng 7/2019 vừa qua, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên đã triển khai DVCTT đến 1.310/1.373 đơn vị sử dụng ngân sách, đạt 95% kế hoạch đề ra. Chỉ tính riêng trong tháng 7/2019, đã có 28.524 bộ hồ sơ phát sinh thực tế tại Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, trong đó có 14.929 bộ hồ sơ phát sinh qua hệ thống DVCTT (chiếm 50% lượng chứng từ phát sinh qua KBNN Thái Nguyên). Bình quân 1 ngày tại Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên phát sinh trên 600 chứng từ qua DVCTT.

Theo thống kê, hiện các đơn vị KBNN trực thuộc tỉnh đều có tỷ lệ triển khai DVCTT đến các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn cao. Điển hình như Kho bạc Nhà nước Phú Lương đã triển khai DVCTT đến 110/110 đơn vị sử dụng ngân sách (đạt 100% kế hoạch); Kho bạc Nhà nước Đại Từ triển khai đến được 168/170 đơn vị sử dụng ngân sách (đạt 99% kế hoạch); Kho bạc Nhà nước Định Hóa, Kho bạc Nhà nước Phú Bình đều đạt tỷ lệ 98%... Hiện chỉ có duy nhất Phòng Kiểm soát chi (Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên) mới đạt tỷ lệ 89% kế hoạch do có nhiều đơn vị sử dụng ngân sách đang còn vướng mắc trong thay đổi chủ tài khoản hoặc đang trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên đã triển khai thành công DVCTT đến các đơn vị sử dụng ngân sách trên toàn tỉnh. Để có kết quả này, đơn vị luôn bám sát chỉ đạo, định hướng của KBNN để triển khai thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên đã làm rất tốt công tác tuyên truyền về những lợi ích của DVCTT đến với các đơn vị sử dụng ngân sách và đồng hành với các đơn vị này trong quá trình triển khai thực hiện DVCTT.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên đã tranh thủ sự hưởng ứng và hài lòng của các đơn vị sử dụng ngân sách đi trước để lan tỏa cho những đơn vị còn lại. Hơn nữa, để đảm bảo việc triển khai DVCTT đến các đơn vị sử dụng ngân sách được thông suốt, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên vẫn cho phép giao dịch bằng phương pháp thủ công khi DVCTT gặp trục trặc vào những thời điểm nhạy cảm như cuối quý, cuối năm hoặc đối với những món chi cần phải giải quyết ngay. Với cách làm này, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên đã nhận được sự đồng thuận cao từ phía lãnh đạo thành phố cũng như các đơn vị sử dụng ngân sách, do đó tỷ lệ các đơn vị tham gia DVCTT ngày càng tăng cao.

Bên cạnh những thuận lợi, cũng giống như những KBNN khác, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên cũng gặp không ít khó khăn như: Bên cạnh những vướng mắc kĩ thuật do phần mềm còn mới và đang được KBNN tiếp tục hoàn thiện, khó khăn lớn nhất vẫn là từ phía các đơn vị sử dụng ngân sách. Không phải đơn vị nào cũng có máy móc, thiết bị và một đường truyền tốt để thực hiện DVCTT. Có những đơn vị chỉ mua gói Internet tốc độ khá thấp nên việc sử dụng phần mềm DVCTT chậm, không hiệu quả. Hơn nữa, nhiều đơn vị có kế toán trưởng cao tuổi, sắp về hưu nên có tâm lý ngại tiếp xúc, ngại thay đổi. Cán bộ kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên đã mất khá nhiều thời gian và công sức để thuyết phục.

Trong tháng 08/2019, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên đã triển khai một đợt nữa về DVCTT đến 48 đơn vị sử dụng ngân sách, đến cuối tháng 8/2019 triển khai xong. Như vậy, tỷ lệ các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tham gia DVCTT sẽ lên tới tỷ lệ gần 100%.

Tại Sơn La: Theo báo cáo mới nhất từ Kho bạc Nhà nước Sơn La, tính đến ngày 31/10/2019, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 251/260 đơn vị sử dụng ngân sách kết nối thành công với DVCTT của kho bạc. Với 251/260 đơn vị tham gia thành công DVCTT, Kho bạc Nhà nước Sơn La đã hoàn thành được 97% kế hoạch. Trong đó đã có tới 195 đơn vị thực hiện chuyển tiền qua DVCTT. Phần lớn các đơn vị đều đồng thuận trong triển khai, tích cực phối hợp và chuẩn bị các điều kiện để tham gia DVCTT của Kho bạc Nhà nước. Qua sử dụng, các đơn vị này cũng đều nhiệt tình tham gia, thấy được tiện ích trong việc chuyển chứng từ thanh toán qua dịch vụ công là tiết kiệm thời gian, không phải đến trụ sở Kho bạc Nhà nước, có thể chuyển chứng từ ngoài giờ, luôn thấy được trạng thái chứng từ mình chuyển, tự in được chứng từ báo nợ.

Kho bạc Nhà nước Sơn La cho biết, bên cạnh những thuận lợi, khó khăn lớn nhất trong triển khai DVCTT đó là đường truyền vào giờ cao điểm khá chậm. Hơn nữa, một số đơn vị vẫn còn tư tưởng trọng chứng từ giấy, chưa tin tưởng vào chứng từ điện tử. Từ nay đến cuối năm, Kho bạc Nhà nước Sơn La sẽ tiếp tục đôn đốc, tuyên truyền để hết năm 2019 đạt 100% các đơn vị sử dụng ngân sách tuyến tỉnh.

Bên cạnh đó, hiện KBNN đã bước đầu làm việc với các đơn vị sử dụng ngân sách tuyến huyện, xã. Với những đơn vị này, nhìn chung, khó khăn vướng mắc sẽ nhiều hơn các đơn vị đi trước như yếu tố như cơ sở vật chất, vị trí địa lý và nhất là năng lực của cán bộ kế toán cấp xã (đặc biệt là những xã vùng xa xôi, xã 30A, vùng sâu vùng xa…).

Tại Lào Cai: Trong năm 2019, DVCTT đã được triển khai tại Kho bạc Nhà nước tỉnh và Kho bạc Nhà nước thành phố Lào Cai. Thực hiện mục tiêu của toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước, tiến tới mô hình Chính phủ điện tử toàn diện và đặc biệt là trở thành Kho bạc điện tử vào năm 2020, ngay từ khi triển khai, Kho bạc Nhà nước Lào Cai liên tục khuyến khích và sự tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị giao dịch và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để giúp các đơn vị hiểu rõ về các lợi ích khi tham gia dịch vụ công trực tuyếnđể chủ động, sẵn sàng tham gia, Kho bạc Nhà nước Lào Cai cũng không ngừng nghiên cứu, đề suất đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách để đảm bảo cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các đơn vị giao dịch.

Sau hơn 1 năm triển khai, theo thống kê của Kho bạc Nhà nước Lào Cai, đến giữa tháng 9/2019, đã có 219 đơn vị sử dụng ngân sách tham gia DVCTT của Kho bạc Nhà nước, đạt 92,4% tổng số đơn vị sử dụng ngân sách có giao dịch với Kho bạc Nhà nước tỉnh và Kho bạc Nhà nước thành phố. Trong đó, tại Kho bạc Nhà nước Lào Cai có 130 đơn vị và tại Kho bạc Nhà nước thành phố Lào Cai có 89 đơn vị. Như vậy, tổng số bộ hồ sơ giao dịch thành công trên DVCTT là 9.471 đạt tỷ lệ 60% tổng số hồ sơ giao dịch và không có hồ sơ giao dịch quá thời hạn.

Kho bạc Nhà nước Lào Cai cho biết, trong công tác triển khai DVCTT, đơn vị đã gặp một số thuận lợi cơ bản như: Các đơn vị sử dụng ngân sách có đầy đủ trang thiết bị, bảo đảm đủ điều kiện giao dịch qua DVCTT; kế toán đơn vị sử dụng ngân sách có khả năng thao tác, sử dụng DVCTT và các trang thiết bị tốt. Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước Lào Cai thường xuyên phối hợp hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách đăng ký, kê khai, giao nhận hồ sơ, chứng từ. Ngoài ra, các đơn vị sử dụng ngân sách còn có sự trợ giúp của Viettel và VNPT - là đơn vị cung cấp chứng thư số.

DVCTT giúp đảm bảo an toàn trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các mẫu biểu được lập sẵn trên chương trình DVCTT nên đã khắc phục một số lỗi khi phải lập chứng từ giấy bằng phương pháp thủ công. Hơn nữa, qua DVCTT, đơn vị sử dụng ngân sách có thể biết được ngay hồ sơ, chứng từ của mình đang được xử lý ở khâu nào.

Từ những lợi ích này việc triển khai DVCTT cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các đơn vị sử dụng ngân sách. Nhiều đơn vị sẵn sàng đăng ký tham gia giao dịch qua trang DVCTT. Chứng từ gửi lên hệ thống DVCTT được xử lý, giải quyết ngay trong ngày, thông tin nhanh, chứng từ lưu thông an toàn. Do đó, số giao dịch qua DVCTT ngày càng được nâng cao so với tổng số giao dịch qua Kho bạc Nhà nước Lào Cai.

Bên cạnh những thuận lợi, cũng như nhiều đơn Kho bạc Nhà nước khác trên cả nước, việc triển khai DVCTT tại Lào Cai cũng không tránh khỏi những khó khăn đó là: Hiện nay một số đơn vị có phần mềm kế toán nội bộ riêng biệt chưa tương thích với chương trình dịch vụ công trực tuyến để chuyển chứng từ từ chương trình kế toán nội bộ sang chương trình DVCTT của Kho bạc Nhà nước.

Hơn nữa, những đơn vị như: các hội, đoàn thể, các quỹ, các ban chấp hành công đoàn... không thường xuyên giao dịch với Kho bạc Nhà nước. Các tổ chức này có nguồn kinh phí hoạt động hạn chế, nên chưa có đầy đủ trang thiết bị, hoặc thiết bị cấu hình chưa đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng nên chưa tham gia DVCTT của Kho bạc Nhà nước.

Trong thời gian tới, Kho bạc Nhà nước Lào Cai sẽ thực hiện tích hợp các phần mềm kế toán nội bộ của đơn vị sử dụng ngân sách đồng bộ với chương trình DVCTT để đảm bảo việc lập, truyền dữ liệu từ phần mềm kế toán đơn vị sang chương trình DVCTT được thuận lợi. Với cách làm này sẽ giảm tải việc scan hồ sơ, chứng từ rồi mới chuyển lên chương trình DVCTT cho các đơn vị sử dụng ngân sách cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho người sử dụng để đảm bảo tiêu chí nhanh và kịp thời.

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước Lào Cai sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy mạnh việc triển khai DVCTT đối với các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh và thành phố, đảm bảo các đơn vị sử dụng ngân sách đủ điều kiện bắt buộc tham gia DVCTT. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước Lào Cai tiếp tục tuyên truyền triển khai DVCTT theo kế hoạch để đến năm 2020 sẽ triển khai DVCTT tại các Kho bạc Nhà nước huyện trong toàn tỉnh.

Tại Tiền Giang: Trong thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Tiền Giang đã tăng cường dịch vụ công trực tuyến KBNN tại Kho bạc Nhà nước Tiền Giang và KBNN cấp huyện cho các đơn vị sử dụng ngân sách có mở tài khoản giao dịch tại các đơn vị KBNN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Để triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến KBNN một cách hiệu quả, Kho bạc Nhà nước Tiền Giang đã tổ chức bồi dưỡng về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN cho các cán bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trước khi tiến hành triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước Tiền Giang và KBNN các huyện cũng đã chủ động làm việc với các đơn vị sử dụng ngân sách về triển khai dịch vụ công trực tuyến, qua đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trang cấp thiết bị tin học, hạ tầng truyền thông… để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất thực hiện ứng dụng dịch vụ công trực tuyến KBNN. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Kho bạc Nhà nước Tiền Giang đã được các đơn vị sử dụng ngân sách đánh giá tích cực bởi đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi và giảm thời gian đi lại cho các đơn vị, đơn vị có thể biết được thời gian giải quyết, xử lý chứng từ, tiết kiệm văn phòng phẩm, hạn chế việc đi lại…

Tại Ninh Thuận: Theo đánh giá của Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận, công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị diễn ra thuận lợi khi nhiều đơn vị giao dịch rất tích cực phối hợp với kho bạc thực hiện từ khâu lập hồ sơ đăng ký tham gia đến kê khai và gửi chứng từ hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Nhờ đó, sau 5 tháng Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận thực hiện các biện pháp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến KBNN trong công tác quản lý ngân sách nhà nước, đến nay đã có 135/225 đơn vị sử dụng ngân sách (trung ương, tỉnh, huyện, xã/phường) đăng ký tham gia dịch vụ công trực tuyến KBNN (đạt 59%). Trong đó, có 77 đơn vị giao dịch kê khai và gửi hồ sơ chứng từ qua dịch vụ công trực tuyến, đạt 58%/tổng số đơn vị đã đăng ký. Các khối phòng, ban thuộc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm rất khẩn trương đăng ký, kê khai chứng từ giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến, đến nay tổng số đơn vị đăng ký tham gia đạt 82%.

Qua đánh giá cho thấy, quá trình triển khai thực hiện, nhiều đơn vị giao dịch đã rất tích cực phối hợp với Kho bạc thực hiện từ khâu lập hồ sơ đăng ký tham gia đến kê khai và gửi chứng từ hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến. Đáng lưu ý là nhiều đơn vị khối phòng ban thuộc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, một số đơn vị cấp tỉnh và đặc biệt có một số đơn vị có doanh số hoạt động ít phát sinh giao dịch, không thuộc đối tượng triển khai đợt này như: Hội người Mù, Hội Làm vườn, Hội Luật gia, Hội khuyến học… cũng đã đăng ký tham gia dịch vụ công trực tuyến.

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đến cuối tháng 10/2019 có 100% đơn vị giao dịch hoàn thành việc đăng ký và chính thức áp dụng hình thức gửi chứng từ, hồ sơ giao dịch chi ngân sách nhà nước qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

DVCTT thể hiện tính ưu việt, tiện lợi

Có thể nói, DVCTT là một bước quan trọng trong Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020. Hoạt động này là tiền đề cho việc hiện đại hóa công tác kiểm soát chi của hệ thống Kho bạc Nhà nước theo hướng: Hồ sơ, chứng từ chi ngân sách nhà nước của đơn vị sử dụng ngân sách được gửi đến dịch vụ công trực tuyến; từ đó những hồ sơ, chứng từ được phân loại, xử lý ở các cấp độ khác nhau trên hệ thống lõi TABMIS như chi thường xuyên, chi đầu tư hay chi khác nên bảo đảm minh bạch.

Qua DVCTT, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước các cấp thực hiện quản lý được cán bộ của mình bằng việc kiểm soát, nắm tình trạng xử lý hồ sơ kiểm soát chi ở từng bước, từng khâu của quy trình. Từ đó làm tăng tính trách nhiệm của cán bộ kiểm soát chi trong quá trình thực thi nhiệm vụ; làm cho hoạt động của hệ thống Kho bạc Nhà nước minh bạch hơn, rõ ràng hơn, phục vụ đơn vị, người dân tốt hơn.

Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án sẽ được hưởng nhiều lợi ích như: không phải mang hồ sơ thanh toán trực tiếp đến Kho bạc Nhà nước, tiết kiệm thời gian (do các hồ sơ, chứng từ, yêu cầu thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước bao gồm cả chi đầu tư và chi thường xuyên đã được đơn vị sử dụng ngân sách nhập và truyền qua mạng đến Kho bạc Nhà nước).

Đồng thời trên hệ thống DVCTT cung cấp các thông tin về thời gian, quá trình tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát thanh toán thông qua các trạng thái như: “Kho bạc Nhà nước từ chối hoặc tiếp nhận hồ sơ”; “Kho bạc Nhà nước đang xử lý hồ sơ”; “Kho bạc Nhà nước đã thanh toán hoặc từ chối thanh toán”, lý do từ chối thanh toán; “Hồ sơ sử dụng ngân sáchxử lý quá hạn”. Điều này đã góp phần tăng tính minh bạch trong việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của Kho bạc Nhà nước, giúp các đơn vị sử dụng ngân sách biết được tình trạng và kết quả xử lý hồ sơ của đơn vị mình.

Theo đánh giá của các đơn vị sử dụng ngân sách, các thủ tục như: đăng ký mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; thủ tục giao, nhận và trả kết quả đối với hồ sơ kiểm soát chi, kê khai yêu cầu thanh toán đều dễ dàng cho các đơn vị tham gia. Các đơn vị sử dụng ngân sách đã truyền được chứng từ sang Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện hoàn thiện chứng từ trên dịch vụ công trực tuyến, kết nối thành công vào TABMIS và trả báo nợ cho đơn vị theo đúng quy định.

Để đẩy mạnh thực hiện triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong toàn hệ thống Kho bạc, Kho bạc Nhà nước đã yêu câù các đơn vị trong hệ thống hàng tháng phải thực hiện công khai số liệu thống kê tình hình triển khai dịch vụ công tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trển Cổng thông tin nội bộ hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Hiện Kho bạc Nhà nước đang hoàn thiện nâng cấp hệ thống dịch vụ công nhằm khắc phục một số lỗi cũng như xây dựng các tiện ích phục vụ tra cứu trên hệ thống dịch vụ công.

Đồng thời, các đơn vị Kho bạc cấp tỉnh vẫn tiếp tục hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Hiện nay, Kho bạc Nhà nước đang xây dựng dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (dự kiến trình Chính phủ ban hành trong năm 2019). Dự kiến quy định 11 TTHC thuộc lĩnh vực KBNN. Trong đó, hiện nay có 7 TTHC đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4, 1 thủ tục ở mức độ 3 và 3 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2.

PV (tổng hợp)