Ngành Tài chính và Kho bạc Nhà nước cần nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý

Sáng nay (23/8), đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam đã tới thăm và làm việc tại Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính). Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Văn Vạn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Kho bạc Nhà nước. Ảnh: Portal Bộ Tài chính. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Kho bạc Nhà nước. Ảnh: Portal Bộ Tài chính.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị ngành Tài chính và Kho bạc Nhà nước cần nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận xét: Ngành Tài chính đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành Tài chính. Qua  23 năm xây dựng và phát triển, Kho bạc Nhà nước đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới và lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia thông qua việc tập trung nhanh, đầy đủ nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu ngân sách phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng của đất nước. Kho bạc Nhà nước đã tổ chức huy động một lượng vốn lớn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển; cung cấp thông tin kịp thời, chính xách tình hình thu, chi ngân sách nhà nước phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương và địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị ngành Tài chính nghiên cứu, đổi mới cơ chế hoạt động, đảm bảo phù hợp hơn với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ, gìn giữ và phát huy truyền thống 68 năm qua. Tập thể, cán bộ, công chức ngành Tài chính nói chung và Kho bạc Nhà nước nói riêng tăng cường đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành suất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.

Ngành Tài chính và Kho bạc Nhà nước cần nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: Portal Bộ Tài chính.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, Bộ Tài chính luôn đánh giá cao về hoạt động của Kho bạc Nhà nước và luôn tin tưởng hệ thống kho bạc sẽ luôn nỗ lực, phấn đầu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính giao. Bộ trưởng Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là cá nhân đồng chí Chủ tịch Quốc hội để ngành Tài chính luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng cũng đề nghị Kho bạc Nhà nước và Bộ Tài chính sớm có phương án để kiến nghị Quốc hội bổ sung cơ chế phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị liên quan, đặc biệt là giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước trong quản lý ngân quỹ; đề nghị đưa vấn đề tổng kế toán nhà nước vào Luật ngân sách Nhà nước sửa đổi.

(Cát Tường)