Phiên 10/4: Huy động 460 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa cho biết, trong phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành ngày 10/4/2013, Sở đã huy động được 460 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 1.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 3 năm (500 tỷ đồng) và 5 năm (500 tỷ đồng).

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 1.240 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,00 - 9,60%/năm. Kết quả, huy động được 430 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 9,00%/năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 540 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,29 - 10,50%/năm. Kết quả, huy động được 30 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 9,29%/năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Như vậy, kể từ đầu năm 2013, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được tổng cộng 3.610 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu...

(KD)