Phiên 11/1/2013: Huy động thành công 4.950 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa cho biết, trong phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 11/1/2013 do KBNN phát hành, Sở đã huy động thành công 4.950 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu đạt 99% (khối lượng gọi thầu là 5.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, với trái phiếu kỳ hạn 2 năm có tới 22 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 9.170 tỷ đồng. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 8,44%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,51%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.935 tỷ đồng. Kết quả đã huy động thành công 1.950 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 8,65%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 5.354 tỷ đồng và đã huy động được 1.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 9,30%/năm...

(KD)