Phiên 13/5: Huy động thành công 5.350 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 13/5/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu lần thứ 2 trong tháng 5 của trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu là 7.000 tỷ đồng, trong đó có 2.000 tỷ đồng thời hạn 2 năm, 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm và 3.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 24 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 8.450 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,00 - 8,00%/năm. Kết quả, huy động được 2.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 7,13%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm chỉ có 20 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 7.350 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,20 - 8,20%/năm. Kết quả, huy động được 2.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 7,50%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm chỉ có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.700 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,00 - 9,00%/năm. Kết quả, huy động được 1.350 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 8,45%/năm.

Như vậy, tính cả kết quả huy động của phiên đấu thầu ngày 11/1/2013, từ đầu năm 2013 đến nay, Kho Bạc Nhà nước đã huy động được 73.274 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu.