Phiên 13/7: Đấu thầu thành công 4.000 tỷ đồng TPCP do KBNN phát hành

Ngày 13/7/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (3.000 tỷ) và 15 năm (1.000 tỷ).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 19 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.945 tỷ đồng; vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,35 - 7,25%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.120 tỷ đồng; vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,64 - 8,50%/năm.

Kết quả, huy động được 955 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,40%/năm, cao hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9/7/2015); huy động được 400 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,65%/năm, cao hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/7/2015).

Như vậy, tính từ đầu năm, KBNN đã huy động thành công 84.270,11 tỷ đồng TPCP.

(PV)