Phiên 15/8: Huy động thành công 2.220 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô

Sở GDCK Hà Nội vừa cho biết, trong phiên đấu thầu trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2014 - 2015) ngày 15/8/2014, Sở đã huy động thành công 2.220 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đây là phiên đấu thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu theo kế hoạch phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô ban hành kèm theo Quyết định số 3778/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 của UBND thành phố Hà Nội.

Theo đó, trái phiếu phát hành đợt này có mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định, thanh toán 1 năm/lần, gốc được hoàn trả khi đáo hạn, nguồn vốn chi trả lãi gốc từ ngân sách thành phố.

Phiên đấu thầu đã thu hút 12 thành viên tham gia dự thầu. Khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 3.430 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,80 - 7,90%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.220 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô kỳ hạn 5 năm với lãi suất trúng thầu 7,26%/năm.

Như vậy, với thành công của đợt phát hành lần này, UBND thành phố Hà Nội đã huy động được tổng cộng 6.620 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô (tính từ năm 2013 đến nay) qua hình thức đấu thầu tại Sở GDCK Hà Nội...

(PV)