Phiên 18/11: VDB chỉ huy động được 520/3.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, trong phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành ngày 18/11, Sở đã huy động thành công 520 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (1.000 tỷ đồng), 3 năm (1.000 tỷ đồng), 5 năm (500 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.500 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,45 - 9,0%/năm. Kết quả, huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 8,45%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/11/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 220 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,10 - 9,45%/năm. Kết quả, huy động được 220 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 9,45%/năm, cao hơn 0,35%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 14/10/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, VDB đã huy động được 33.202 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh qua hình thức đấu thầu.

(PV)