Phiên 19/6: Huy động thành công 4.900 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, trong phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 19/6, Sở đã huy động thành công 4.900 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Phiên này có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm (1.000 tỷ đồng), 3 năm (2.000 tỷ đồng) và 5 năm (2.000 tỷ đồng).

Theo đó, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.280 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,6 - 6,0%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 5,65%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/6/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.800 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,09 - 6,50%/năm. Kết quả, huy động được 1.950 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 6,13%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/6/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.120 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,12 - 8,30%/năm. Kết quả, huy động được 1.950 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,18%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/6/2014).

Như vậy, kể từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 110.534,4725 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua hình thức đấu thầu.

(PV)