Phiên 20/6: Huy động thành công 3.250 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa cho biết, trong phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 20/6/2013, Sở đã huy động thành công 3.250 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (2.000 tỷ đồng), và 5 năm (2.000 tỷ đồng).

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.550 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,43 - 8,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.650 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 6,68%/năm (cao hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,25%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.610 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,75 - 9,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.400 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 6,95%/năm (cao hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,15%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.350 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,65 - 8,50%/năm. Kết quả, huy động thành công 200 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 7,65%/năm (cao hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,35%/năm).

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, KBNN đã huy động được 91.674 tỷ đồng TPCP qua hình thức đấu thầu.

(PV)