Phiên 28/3: Huy động thành công 6.750 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 28/3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu là 7.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 3 năm (3.000 tỷ đồng), 5 năm (3.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có tới 24 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 8.748 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,55 - 9,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 7,84%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,34%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 5.555 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,25 - 9,50%/năm. Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 8,45%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,39%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 1.220 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,75 - 10,50%/năm. Kết quả, huy động 750 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 9,10%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,05%/năm)...
 
(KD)