Phiên 7/3: Huy động thành công 5.900 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa cho biết, trong phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 7/3/2013, Sở đã huy động thành công 5.900 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu là 6.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 2 năm (3.000 tỷ đồng) và 3 năm (3.000 tỷ đồng).

Theo đó, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có tới 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.825 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,08 - 10,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 8,30%/năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 3.990 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 0,58 - 9,60%/năm. Kết quả, huy động 2.900 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 8,53%/năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Như vậy, với 5.900 tỷ đồng trái phiếu huy động được trong phiên ngày 7/3, kể từ đầu năm 2013, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 33.158 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu...

(KD)